Object

Title: Submission of an Application for Permission to Voluntarily Submit to Liability by the Legal Representative of the Offender aged 17-18 ; Zgłoszenie wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez przedstawiciela ustawowego sprawcy w wieku od 17 do 18 lat

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Submission of an Application for Permission to Voluntarily Submit to Liability by the Legal Representative of the Offender aged 17-18  
Zgłoszenie wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez przedstawiciela ustawowego sprawcy w wieku od 17 do 18 lat

Alternative title:

Submission of an Application for Permission to Voluntarily Submit to Liability by the Legal Representative of the Offender aged 17-18

Creator:

Łukowiak, Bartosz

ORCID:

0000-0003-3993-2182

Subject and Keywords:

application for permission to voluntarily submit to liability   voluntary submission to liability   proceedings in fiscal offenses and fiscal misdemeanour cases   fiscal penal law   children’s rights   criminal proceedings  
wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności   dobrowolne poddanie się odpowiedzialności   postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe   prawo karne skarbowe   prawa dziecka   proces karny

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The aim of this work is to present unreported doubts related to the content of Article 142, § 3 of the Penal and Fiscal Code, which authorizes the legal representative of the offender aged 17-18 to submit on his or her behalf an application for permission to voluntarily submit to liability, at the same time – as follows from the arguments cited in the text – without limiting the direction of exercising this competence only to act in favour of the offender. This regulation was subject to explicit criticism in the article, both as to its purposefulness, as well as compliance with a number of higher-order norms, indicating its unfair role, especially for juvenile incapacitated offenders, and then specific de lege ferenda postulates were expressed.  

Celem tej pracy jest przedstawienie niezgłaszanych jak dotąd wątpliwości związanych z treścią art. 142 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, który upoważnia przedstawiciela ustawowego sprawcy w wieku od 17 do 18 lat do zgłaszania w jego imieniu wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jednocześnie – jak wynika z argumentów przywołanych w tekście – nie limitując kierunku korzystania z tej kompetencji wyłącznie do działania na korzyść sprawcy. Unormowanie to poddano w artykule jednoznacznej krytyce, zarówno co do jego celowości, jak również zgodności z szeregiem norm wyższego rzędu, wskazując na pokrzywdzenie przy jego pomocy zwłaszcza niepełnoletnich sprawców ubezwłasnowolnionych, a następnie wyrażono określone postulaty de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128541   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2021.1.133.146

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

Jul 2, 2021

Number of object content hits:

124

Number of object content views in PDF format

128

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139116

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information