Object

Title: A Conditional Administrative Decision on the Division of Real Estate in the Light of the Doctrine and Jurisprudence of the Courts ; Warunkowa decyzja administracyjna w sprawie podziału nieruchomości w świetle dorobku doktryny i orzecznictwa sądów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A Conditional Administrative Decision on the Division of Real Estate in the Light of the Doctrine and Jurisprudence of the Courts  
Warunkowa decyzja administracyjna w sprawie podziału nieruchomości w świetle dorobku doktryny i orzecznictwa sądów

Alternative title:

A Conditional Administrative Decision on the Division of Real Estate in the Light of the Doctrine and Jurisprudence of the Courts

Creator:

Kapusta, Monika

ORCID:

0000-0002-7632-244X

Subject and Keywords:

division of real estate   access to a public road   internal road   easement of necessary road   transfer of ownership of a separated real estate  
podział nieruchomości   dostęp do drogi publicznej   droga wewnętrzna   służebność drogi koniecznej   przeniesienie własności wydzielonej działki

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article discusses the issues related to the definition, general characteristics and the content of the condition referred to in Article 99 of the Real Estate Management Act. These issues are extremely important from the point of view of the practice of applying Art. 99 for both – public administration bodies and property owners (not only shared property but also neighboring ones). For this reason, considering the laconic content of the legal regulation, it is reasonable to refer to the doctrine and achievements of the jurisprudence and consider the interpretation of the indicated provision. It is also important to determine whether the interpretation is well established and whether it can be used to clarify the doubts that arise in the practice of conditional division of real estate.  

W artykule omówiono zagadnienia związane z pojęciem, ogólną charakterystyką i treścią warunku, o którym mowa w art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zagadnienia te są niezmiernie ważne z punktu widzenia praktyki stosowania art. 99 zarówno dla organów administracji publicznej, jak również właścicieli nieruchomości (nie tylko tych dzielonych, ale także sąsiednich). Z tego względu, mając na uwadze lakoniczne brzmienie samej regulacji prawnej, zasadne okazało się sięgnięcie do dorobku doktryny oraz orzecznictwa i zastanowienie się nad tym, jak ukształtowała się wykładnia wskazanego przepisu, czy jest ona utrwalona i czy wobec tego może posłużyć do wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w praktyce stosowania przepisów dotyczących warunkowego podziału nieruchomości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128540   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2021.1.121.131

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Oct 11, 2022

In our library since:

Jul 2, 2021

Number of object content hits:

2 701

Number of object content views in PDF format

2702

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139115

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information