Object

Title: Administrative Government Department “Informatization” – Structural and Systemic Aspects ; Dział administracji rządowej ,,informatyzacja” – aspekty strukturalno-ustrojowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administrative Government Department “Informatization” – Structural and Systemic Aspects  
Dział administracji rządowej ,,informatyzacja” – aspekty strukturalno-ustrojowe

Alternative title:

Administrative Government Department “Informatization” – Structural and Systemic Aspects

Creator:

Maciejewski, Jerzy

ORCID:

0000-0001-6117-5902

Subject and Keywords:

government administration   administrative government department   attributive act   informatization  
administracja rządowa   dział administracji rządowej   rozporządzenie atrybucyjne   informatyzacja

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The concept of the administrative government department has changed the previously used concept of a resort. Different government administrations group closely issues connected with the government administration. The Prime Minister entrusts managing of a department to a minister by means of an attributive regulation. One of administrative departments is “Informatization” which embraces generally the management of IT solutions. In connection with a rapidly developing technology its importance is increasing. We can also observe a dynamic rise of issues within the scope of it. Pandemic conditions exposed practical dimensions of informatization.  

Pojęcie działu administracji rządowej zastąpiło używane wcześniej pojęcie resortu. Działy administracji rządowej grupują blisko związane ze sobą rodzaje sprawy z zakresu administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów powierza kierowanie działem ministrowi, którego określa się mianem właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu, za pomocą tzw. rozporządzeń atrybucyjnych. Jednym z działów administracji rządowej jest dział ,,informatyzacja”, który obejmuje swoim zakresem sprawy dotyczące szeroko pojętej informatyzacji. W związku z bardzo szybkim rozwojem nowych technologii znaczenie tego działu cały czas wzrasta. Możemy też obserwować dynamiczny rozrost spraw objętych jego zakresem. Praktyczny wymiar tej sfery dodatkowo zaś wyeksponowały uwarunkowania pandemiczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128539   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2021.1.108.120

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Oct 11, 2022

In our library since:

Jul 2, 2021

Number of object content hits:

503

Number of object content views in PDF format

506

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139114

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information