Object

Title: Paradygmat według koncepcji Thomasa Samuela Kuhna. Analiza metodologicznoprawna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Paradygmat według koncepcji Thomasa Samuela Kuhna. Analiza metodologicznoprawna

Alternative title:

The Paradigm Conceptualized by Thomas Samuel Kuhn. Methodological and Legal Analysis

Creator:

Chrząszcz, Bartosz

ORCID:

0000-0001-8344-0420

Subject and Keywords:

Kuhn, Thomas Samuel   the scientific paradigm   legal science   methodology  
Kuhn, Thomas Samuel   paradygmat naukowy   nauki prawne   metodologia

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

AbstractThe issue of the scientific paradigm invariably dominates in considerations devoted to science, its history, philosophy, as well as other detailed issues related to specific disciplines of knowledge. Thomas Samuel Kuhn, as a representative of the scientific community, noticed the shortcomings of the research approach, resulting mainly from cumulativism. The concept developed by him revolutionized many spheres of scientific activity, and the paradigm – newly defined and supplemented with a complex reflection on the processes taking place in science – is to this day a source of numerous discussions among researchers. The article aims to present the perception of the paradigm in the world of science, and todetermine to what extent the conclusions resulting from the concept outlined by Thomas Samuel Kuhn are significant from the methodological perspective.  

Problematyka paradygmatu naukowego niezmiennie dominuje w rozważaniach poświęconych nauce, jej historii, filozofii, a także innym szczegółowym zagadnieniom dotyczącym określonych dyscyplin wiedzy. Thomas Samuel Kuhn jako przedstawiciel świata nauki dostrzegł obecne w nim mankamenty podejścia badawczego wynikające przede wszystkim z kumulatywizmu. Opracowana przez niego koncepcja zrewolucjonizowała wiele sfer działalności naukowej, a paradygmat na nowo zdefiniowany i uzupełniony złożoną refleksją na temat zachodzących w nauce procesów stanowi po dziś dzień źródło licznych dyskusji wśród badaczy. Artykuł ma na celu przedstawienie postrzegania paradygmatu w świecie nauki oraz ustalenie, na ile wnioski wynikające z nakreślonej przez Thomasa Samuela Kuhna koncepcji są znaczące z perspektywy metodologicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128535   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2021.1.42.57

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Jul 2, 2021

Number of object content hits:

2 709

Number of object content views in PDF format

2716

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139110

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information