Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskimw kontekście małżeństw zawieranych dla pozoru

Creator:

Knych, Adam

Subject and Keywords:

migracja   pobyt cudzoziemca w Polsce   małżeństwa pozorne

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

Małżeństwo i życie rodzinne są w Polsce prawnie chronione, niezależnie od kraju pochodzenia małżonka obywatela polskiego. Polski system prawny traktuje również w sposób uprzywilejowany cudzoziemców, którzy legalizują swój pobyt w Polsce w na podstawie zawartego związku małżeńskiego z obywatelem polskim. Przykładowo, polskie prawo pozwala na stosunkowo łatwe i szybkie, w porównaniu do innych kategorii cudzoziemców, uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemskich małżonków obywateli polskich. Ponadto pozwala ono na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, przy minimalnych wymaganiach (np. nie ma obowiązku posiadania zatrudnienia, stałego źródła dochodu, ubezpieczenia, znajomości języka). W sposób uprzywilejowany traktuje ono także cudzoziemskich małżonków obywateli polskich w zakresie uzyskania obywatelstwa polskiego. Można również wskazać, że cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego korzysta z określonych przywilejów w stosunku do innych grup cudzoziemców, takich jak swobodny dostęp do rynku pracy czy do działalności gospodarczej. Powyższe regulacje są uzasadnione dobrem rodziny, jednak instytucja małżeństwa może być również potencjalnie nadużywana i służyć jedynie celom migracyjnym. Spośród wszystkich podstaw do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce, małżeństwo jest najszybszą, najtańszą i najwygodniejszą formą osiągnięcia celu migracyjnego. W konsekwencji pozorne małżeństwo mogłoby być najkorzystniejszym sposobem dla cudzoziemca, który chciałby skorzystać z instytucji małżeństwa dla zalegalizowania swego pobytu w Polsce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

doi:10.34616/139092   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 240-296

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal