Object

Title: Ustrój i system polityczny Bośni i Hercegowiny - próba zapewnienia współrządów trzech narodów w ramach jednego organizmu państwowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustrój i system polityczny Bośni i Hercegowiny - próba zapewnienia współrządów trzech narodów w ramach jednego organizmu państwowego

Alternative title:

Political system of Bosnia and Herzegovina - an attempt to ensure the cooperation of three nations within one state organization

Creator:

Wereszko, Wojciech

ORCID:

0000-0002-1899-9719

Subject and Keywords:

Bosnia and Herzegovina   constitutional law   multiethnicity   multinational state  
Bośnia i Hercegowina   prawo konstytucyjne   wieloetniczność   państwo wielonarodowe

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

Political system of Bosnia and Herzegovina, established by the Dayton Agreement, was created to prevent the internal ethnic conflicts, to ensure the territorial integrity of the state and the appropriate participation in state’s authorities of the most numerous nations in the country - Bosniacs, Serbs and Croats. In addition to establishing a federal state, the legal solutions adopted in Bosnia and Herzegovina have shaped an interesting and at the same time quite complicated constitutional order, which, despite some shortcomings, is an interesting example of a system that requires the presence of representatives of various nationalities in the state institutions and maintaining balance between these ethnic groups.  

Ustanowiony na mocy układu w Dayton ustrój Bośni i Hercegowiny miał zapobiec przyszłym konfliktom wewnętrznym o podłożu etnicznym oraz zapewnić integralność terytorialną kraju i odpowiedni udział we władzy przedstawicielom trzech najliczniejszych narodów - Boszniaków, Serbów i Chorwatów. Poza ustanowieniem państwa o charakterze federacyjnym, przyjęte w Bośni i Hercegowinie rozwiązania prawne i ustrojowe ukształtowały ciekawy, a zarazem dość skomplikowany, ład konstytucyjny, który, mimo licznych mankamentów, stanowi interesujący przykład systemu uwzględniającego obecność w najważniejszych organach państwowych przedstawicieli różnych narodowości i kładącego nacisk na zachowanie równowagi pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi. W niniejszym artykule przedstawiony zostanie zarys ustroju Bośni i Hercegowiny ze szczególnym uwzględnieniem regulacji odnoszących się do podziału władzy między przedstawicieli społeczności boszniackiej, serbskiej oraz chorwackiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128434   doi:10.34616/139090       ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 210-224

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 23, 2023

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

667

Number of object content views in PDF format

673

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139090

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information