Object

Title: The functioning of the banking system in Poland versus the modus operandi of Islamic microfinance entities ; Funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce a sposób działania islamskich podmiotów mikrofinansowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The functioning of the banking system in Poland versus the modus operandi of Islamic microfinance entities  
Funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce a sposób działania islamskich podmiotów mikrofinansowych

Alternative title:

The functioning of the banking system in Poland versus the modus operandi of Islamic microfinance entities

Creator:

Grodziska-Modzelewska, Beata

ORCID:

0000-0001-7240-5291

Subject and Keywords:

banking system   riba   gharar   microfinance entity   Financial Supervisory Commission  
system bankowy   riba   gharar   podmiot mikrofinansowy   Komisja Nadzoru Finansowego

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The functioning of the banking system, in every country is essential, because it affects the economic development. Banking sector functioning in Poland should be considered stable, because it is supervised by the Financial Supervision Commission and the safety of deposits is ensured by the Bank Guarantee Fund. The lack of these institutions could lead to actions contrary to the principles of the broadly understood banking law. Poverty is a common phenomenon all over the world, including Islamic countries. In order to avoid its spread and limit financial exclusion, Islamic microfinance entities were created. But what is their mode of operation? The principles of operation of these entities have their basis in the Quran, the Holy Book of Islam. The main principles of these entities include riba, Gharar, and risk sharing. The principles of the Polish banking system and the Islamic financial system are different and result from different sources of law, and consequently the Polish banking system and Islamic financial entities have more differences than similarities.  

Funkcjonowanie systemu bankowego, w każdym kraju ma zasadnicze znaczenie, z uwagi na to, że ma on wpływ na rozwój gospodarczy. Sektor bankowy funkcjonujący w Polsce należy uznać za stabilny, albowiem nadzór nad nim sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, a bezpieczeństwo depozytów zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Brak tych instytucji mógłby prowadzić do podejmowania działań sprzecznych z zasadami szeroko rozumianego prawa bankowego. Ubóstwo jest zjawiskiem powszechnym na całym świecie, w tym także w państwach islamskich. Aby uniknąć jego szerzenia się oraz ograniczenia wykluczenia finansowego stworzone zostały islamskie podmioty mikrofinansowe. Jednak jak wygląda ich sposób działania? Zasady funkcjonowania tych podmiotów mają podstawę w Koranie, czyli Świętej Księdze Islamu. Do głównych zasad działania tych podmiotów należy riba, Gharar, a także współdzielenie ryzyka. Zasady działania polskiego systemu bankowego oraz islamskiego systemu finansowego są zróżnicowane i wynikają z odmiennych źródeł prawa, a w konsekwencji polski system bankowy i islamskie podmioty finansowe mają więcej różnic aniżeli podobieństw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128431   doi:10.34616/139087       ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 144-158

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

1 344

Number of object content views in PDF format

1350

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139087

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information