Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gry komputerowe jako poligon : propozycje dydaktyki szkół służb mundurowych

Group publication title:

Edukacja Kultura Społeczeństwo

Creator:

Szymala, Jacek

Abstract:

Autor przedstawił w artykule propozycje dydaktyki szkół mundurowych na poziomie średnim i wyższym z wykorzystaniem gier komputerowych. Zarówno gry, jaki poligon są w opracowaniu definiowane w kontekście pandemii – wiąże się to z ich praktycznym zastosowaniem. Tekst można zaklasyfikować jako model edukacji performatywnej lub studium przypadku (z) historii wizualnej w działaniu. Uwaga została zwrócona na gry-symulatory, zwłaszcza żołnierza i policjanta. Istotne jest, aby do doświadczeń uczniów/studentów-graczy nawiązywali nie tylko nauczyciele przedmiotów specjalistycznych (edukacja wojskowa, edukacja policyjna), ale także obowiązkowych przedmiotów humanistycznych, w tym historii i wiedzy o społeczeństwie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopismo online

DOI:

10.34616/EKS.2020.1.105.117

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny

Autor opisu:

MZ