Obiekt

Tytuł: Development of e-competencies in public administration on the example of social welfare ; Rozwój e-kompetencji w administracji publicznej na przykładzie pomocy społecznej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Development of e-competencies in public administration on the example of social welfare  
Rozwój e-kompetencji w administracji publicznej na przykładzie pomocy społecznej

Tytuł odmienny:

Development of e-competencies in public administration on the example of social welfare

Autor:

Cendrowicz, Dominika

ORCID:

0000-0002-2358-7188

Temat i słowa kluczowe:

informatization   information society   e-competence   digital public administration   digital exclusion   social welfare  
informatyzacja   społeczeństwo informacyjne   e-kompetencja   cyfrowa administracja publiczna   wykluczenie cyfrowe   pomoc społeczna

Abstrakt:

Development of e-competencies in public administration is the subject of interests in the European Union and in all its member states. The necessity of development of e-competencies in public administration is a result of informatization processes in public administration, and the fact that the administration has e-competence enables it to use the competencies used in the ICT sector while performing public tasks. The necessity of acquiring e-competencies concerns citizens who want to participate in the digital administration services. However, the development of e-competencies among citizens faces many problems especially in the area of public administration activity such as social welfare. This is due to the fact that in social welfare, on the one hand, the process of informatization takes place but on the other, people who are social welfare beneficiaries are very often digitally excluded. This issue has gained in importance during the COVID- 19 pandemic. The aim of the chapter is to analyze the problem of development of e-competencies in public administration on the example of social welfare. Considerations made in the chapter are aimed at drawing de lege lata and de lege ferenda conclusions on the legal bases for development of e-competencies in public administration, and on the goals and barriers of their development in public administration of social welfare and among beneficiaries of social welfare benefits.  
Rozwój e-kompetencji w administracji publicznej stanowi ważne zagadnienie w Unii Europejskiej i w jej państwach członkowskich1. Konieczność ich rozwoju w administracji publicznej to wynik cyfryzacji jej działalności, a ich posiadanie przez administrację publiczną pozwala na posługiwanie się przez nią kompetencjami stosowanymi w sektorze technologii informacyjnych w procesie realizacji zadań publicznych. Potrzeba nabywania e-kompetencji w związku z cyfryzacją usług administracji publicznej dotyczy również obywateli, warunkując w praktyce możliwość korzystania z nich. Rozwój e-kompetencji napotyka na bariery we wszystkich obszarach działalności administracji publicznej. Jako przykład można wskazać pomoc społeczną, gdzie z jednej strony ma miejsce rozwój e-administracji i świadczonych przez nią elektronicznie usług, a z drugiej strony świadczeniobiorcy pomocy społecznej posiadają niejednokrotnie niski zasób e-kompetencji i są poddani wykluczeniu cyfrowemu, co utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia korzystanie przez nich z usług elektronicznej administracji. Problematyka ta nabrała znaczenia w związku z wybuchem epidemii COVID-19. Celem publikacji jest analiza problematyki rozwoju e-kompetencji w administracji publicznej na przykładzie pomocy społecznej. Uczynione w publikacji rozważania posłużyć mają do wyprowadzenia wniosków de lege lata i de lege ferenda na temat umocowania problematyki rozwoju e-kompetencji w administracji publicznej w prawie i nad istniejącymi celami i barierami ich rozwoju po stronie administracji pomocy społecznej i beneficjentów jej świadczeń.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Data wydania:

2021

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

chapter  
rozdział

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128500

DOI:

10.34616/23.21.012

Źródło:

PAd 357848 II

Język:

pol

Język streszczenia:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Dominika Cendrowicz

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 paź 2021

Data dodania obiektu:

30 cze 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

100

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

100

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135786

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji