Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cyfryzacja instrumentów systemu gwarancji wykonania obowiązków publicznoprawnych – zagadnienia wybrane

Creator:

Bródka, Adam

ORCID:

0000-0001-7199-0011

Subject and Keywords:

obowiązek publicznoprawny   cyfryzacja   system gwarancji wykonania obowiązków   dobrowolne wykonanie obowiązku   przymusowe wykonanie obowiązku   egzekucja administracyjna

Abstract:

Tekst podejmuje problematykę cyfryzacji instrumentów prawnych służących realizacji obowiązków publicznoprawnych. Ze względu przedmiot ochrony, którym są wartości podstawowe ‒ życie, zdrowie, porządek publicznych ‒ w systemie prawnym muszą istnieć narzędzia służące urzeczywistnianiu nakazów i zakazów prawa publicznego. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwala zwiększyć skuteczność poszczególnych gwarancji, a tym samym sprawniej i w większym zakresie chronić dobra powszechnie uważane za cenne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozdział

Identifier:

ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.011

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Adam Bródka

Autor opisu:

WR U/PAdal