Object

Title: Impact of the COVID-19 pandemic on Polish public finances – sources of financing, expenses, procedures ; Wpływ pandemii COVID-19 na polskie finanse publiczne – źródła finansowania, wydatki, procedury

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Impact of the COVID-19 pandemic on Polish public finances – sources of financing, expenses, procedures  
Wpływ pandemii COVID-19 na polskie finanse publiczne – źródła finansowania, wydatki, procedury

Alternative title:

Impact of the COVID-19 pandemic on Polish public finances – sources of financing, expenses, procedures

Creator:

Misiąg, Wojciech

ORCID:

0000-0002-1751-285X

Subject and Keywords:

public finance   COVID-19   public budget   financial shield  
finanse publiczne   COVID-19   budżet państwa   tarcza finansowa

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The subject of this article is the impact that the Sars-Cov-2 pandemic has had on the condition and functioning of the public finance sector. The structure and estimate of the total amount of expenditure related to measures to counteract the COVID-19 pandemic and its financial consequences, as well as changes in the principles of financing these tasks, are presented. The paper presents the impact of the pandemic on the performance of the state budget and the state’s financial situation (including the size of the State Treasury debt), as well as the effects of transferring financing of a significant part of the tasks related to counteracting the pandemic to institutions outside the public finance sector. An attempt was also made to evaluate the effectiveness of the actions taken. Cases of nonpandemic spending as part of anti-covid measures were also identified.  

Przedmiotem artykułu jest wpływ, jaki pandemia wywołana wirusem Sars Cov-2 wywarła na stan i funkcjonowanie sektora finansów publicznych. Przedstawiono strukturę i szacunek łącznej kwoty wydatków związanych z działaniami służącymi przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 i jej skutkami finansowymi, a także zmiany w zasadach finansowania tych zadań. Przedstawiono wpływ pandemii na wykonanie budżetu państwa i sytuację finansową państwa (w tym – na wielkość długu Skarbu Państwa), a także skutki przekazania finansowania znacznej części zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii do instytucji spoza sektora finansów publicznych. Dokonano także próby oceny efektywności podejmowanych działań. Wskazano również przypadki dokonywania w ramach działań „antycovidowych” wydatków na cele niezwiązane z pandemią.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128527   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2020.1.7.25

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2020, s. 7-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 1, 2021

Number of object content hits:

805

Number of object content views in PDF format

906

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135760

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information