Object

Title: Behaviour and anomalies on the NewConnect market ; Zachowania i anomalie na rynku NewConnect

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Behaviour and anomalies on the NewConnect market  
Zachowania i anomalie na rynku NewConnect

Creator:

Mościbrodzka, Monika

ORCID:

0000-0002-3987-8246

Subject and Keywords:

Alternative Trading System   market efficiency   calendar effects   fundamental effects   market sub-reactivity   market over-reactivity   error correction model (ECM)  
alternatywny system obrotu   efektywność rynku   efekty kalendarzowe   efekty fundamentalne   podreaktywność rynku   nadreaktywność rynku   model korekty błędem

Abstract:

The NewConnect market has the status of an organised market, but is organised by the Warsaw Stock Exchange in the formula of an alternative trading system (ATS). As expected, the Polish ATS market is characterised by a higher level of investment risk, which results in the possibility of higher rate of return on involved capital. The aim of this study is to assess the Polish alternative trading system in terms of its behaviours and anomalies affecting returns on investments. Therefore, the possibility of generating returns above the average was examined for strategies based on behaviour patterns related to investments in the given investment period (calendar effects),fundamental properties of companies (fundamental effects) or correlations between returns achieved in the context of market sub-activity or over-activity. The analyses based on tools of statistical inference and econometrics showed that the NewConnect market has behaviours and anomalies characteristic for inefficient markets, resulting in the possibility of achieving above-average rates of return on investment in companies listed on it.  

Rynek NewConnect posiada status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w formule alternatywnego systemu obrotu (ASO). Zgodnie z przewidywaniami polski rynek ASO charakteryzuje się zwiększonym poziomem ryzyka inwestycyjnego, czego konsekwencją jest możliwość osiągnięcia wyższej stopy zwrotu na zaangażowanym kapitale. Celem opracowanie jest ocena polskiego alternatywnego systemu obrotu pod kątem zachowań i anomalii na nim występujących a wpływających na kształtowaniu się zwrotów z inwestycji. W związku z tym zbadano możliwość osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji w strategiach opartych na schematach zachowań związanych z inwestycjami w odpowiednim okresie inwestycyjnym (efekty kalendarzowe), na własnościach fundamentalnych spółek (efekty fundamentalne) czy wzajemnych powiązaniach osiąganych zwrotów w kontekście podreaktywności lub nadreaktywności rynkowej. Przeprowadzone analizy wykorzystujące narzędzia wnioskowania statystycznego oraz ekonometrii wykazały, że na rynku NewConnect występują zachowania i anomalie charakterystyczne dla rynków nieefektywnych, czego konsekwencję jest możliwość osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotów z inwestycji w spółki na nim notowane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Dittmann, Iwona. Rec.   Kalina-Prasznic, Urszula. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

e-book   book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:127821   ISBN 978-83-66601-38-3 (druk)   ISBN 978-83-66601-39-0 (online)

DOI:

10.34616/23.21.005

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 177)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Monika Mościbrodzka

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Jun 7, 2021

Number of object content hits:

1 402

Number of object content views in PDF format

1441

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134276

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Zachowania i anomalie na rynku NewConnect Jun 11, 2021

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information