Object

Title: Re-use of public sector information and personal data protection according to the General Data Protection Regulation and the directive 2003/98/EC – selected aspects ; Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a ochrona danych osobowych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz dyrektywy 2003/98/WE – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Re-use of public sector information and personal data protection according to the General Data Protection Regulation and the directive 2003/98/EC – selected aspects  
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a ochrona danych osobowych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz dyrektywy 2003/98/WE – wybrane zagadnienia

Alternative title:

Re-use of public sector information and personal data protection according to the General Data Protection Regulation and the directive 2003/98/EC – selected aspects

Creator:

Sybilski, Dominik

Subject and Keywords:

public sector   personal data   GDPR   information of public sector   public information  
sektor publiczny   dane osobowe   informacje sektora publicznego   RODO   informacja publiczna

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Public sector information, which is given to anyone who is interested, may contain personal data. The problem of collision of law to re-use information with right to privacy and data protection is extremely topical. The law of 25.2.2016 on re-use of public sector information took effect on 16.6.2016. Currently, work is conducted in regard to reforming state law which aims to implement provisions of General Data Protection Regulation which will be in force since 25.5.2018. In case of re-use of public sector information, when privacy and personal data protection are in a risk it is necessary to use balanced approach. It regards both the lawmaker on the stage of drafting legal acts, and holders of data who share public sector information in order to re-use it. Guidelines of the Article 29 Working Party might be helpful in this matter, which are included in the Opinion 06/2013. In the present article there is a discussion on selected aspects regarding implementation of the right to re-use of public sector information in the context of necessity to provide personal data protection Special analysis was devoted to recommendation of the Article 29 Working Party for the new legal order effective after 25.5.2018.  

Informacje sektora publicznego (ISP), które są przekazywane każdemu zainteresowanemu do ponownego wykorzystywania, mogą zawierać dane osobowe. Problem kolizji prawa do wykorzystywania informacji z podstawowym prawem do prywatności i ochroną danych osobowych jest niezwykle aktualny. Ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego weszła w życie 16.6.2016 r. Obecnie trwają prace nad reformą prawa krajowego, która ma na celu wykonanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać od 25.5.2018 r. W przypadku ponownego wykorzystywania ISP, gdy zagrożona jest ochrona prywatności i ochrona danych osobowych, konieczne jest stosowanie zrównoważonego podejścia. Dotyczy to zarówno prawodawcy na etapie projektowania aktów prawnych, jak i dysponentów danych udostępniających ISP do ponownego wykorzystywania. Pomocne w tym zakresie mogą być wytyczne Grupy Roboczej art. 29 zawarte w opinii 06/2013 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania ISP.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123583   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 4 s. 34-39

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Mar 3, 2021

Number of object content hits:

106

Number of object content views in PDF format

109

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134138

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information