Object

Title: Copyright trolling and abuse of subjective rights ; Trolling prawnoautorski (copyright trolling) a nadużycie prawa podmiotowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Copyright trolling and abuse of subjective rights  
Trolling prawnoautorski (copyright trolling) a nadużycie prawa podmiotowego

Alternative title:

Copyright trolling and abuse of subjective rights

Creator:

Skibińska, Anna

Subject and Keywords:

copyright trolling   abuse of legal right   copyright   peer to peer networks   material settlement agreement  
trolling prawnoautorski   nadużycie prawa podmiotowego   autorskie prawa majątkowe   sieci peer to peer   ugoda materialnoprawna

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Rapid technological development and legislation covering more and more areas of social life make changes to the specificity of copyright protection in Poland. A relatively new phenomenon is, among others, copyright law trolling (in the English-speaking world known as: copyright trolling or IP trolling). In this paper, its definition and distinguishing features will be provided to qualify a given behavior as copyright trolling. The author of the article also discusses the internal typology of this concept related to its subjective and objective scope and the relationship between copyright and trolling with the institution of abuse of subjective right regulated in art. 5 of the Civil Code. The summary presents the most important effects of the described phenomenon and de lege ferenda postulates regarding the shape of copyright protection in Polish legislation.  

Gwałtowny rozwój technologiczny oraz legislacja obejmująca coraz to nowe dziedziny życia społecznego sprawiają, że zmianom podlega również specyfika ochrony prawnoautorskiej w Polsce. Stosunkowo nowym zjawiskiem jest m.in. trolling prawnoautorski (w świecie anglojęzycznym znany jako: copyright trolling lub IP trolling). W niniejszej pracy przedstawiona zostanie jego definicja oraz wyróżniki pozwalające na zakwalifikowanie danego zachowania jako prawnoautorskiego trollingu. Autorka omawia także wewnętrzną typologię tego pojęcia związaną z jego zakresem podmiotowym i przedmiotowym oraz związki prawnoautorskiego trollingu z instytucją nadużycia prawa podmiotowego uregulowaną w art. 5 KC. W podsumowaniu przedstawiono najistotniejsze skutki opisywanego zjawiska oraz postulaty de lege ferenda dotyczące kształtu ochrony prawnoautorskiej w polskim ustawodawstwie.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123582   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 4 s. 26-33

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Mar 3, 2021

Number of object content hits:

163

Number of object content views in PDF format

164

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134137

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information