Object

Title: New particular forms of legal acts in Civil Code – documental and electronic – and eIDAS regulation being in force ; Nowe formy szczególne czynności prawnych w Kodeksie cywilnym – dokumentowa oraz elektroniczna – a obowiązywanie rozporządzenia eIDAS

PLMET:

click here to follow the link

Title:

New particular forms of legal acts in Civil Code – documental and electronic – and eIDAS regulation being in force  
Nowe formy szczególne czynności prawnych w Kodeksie cywilnym – dokumentowa oraz elektroniczna – a obowiązywanie rozporządzenia eIDAS

Alternative title:

New particular forms of legal acts in Civil Code – documental and electronic – and eIDAS regulation being in force

Creator:

Adamczyk, Justyna

Subject and Keywords:

amendment   legal act   documental form   electronic form   document   information   carrier   eIDAS regulation  
nowelizacja   czynność prawna   forma dokumentowa   forma elektroniczna   dokument   informacja   nośnik   rozporządzenie eIDAS

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

In this article the author describes modifications in Polish law system which are the result of passing the regulation of the European Parliament and the Council 910/2014/2014 of 23.7.2014 in the matter of electronic identification and trust service in relation to electronic transactions on the domestic market and overruling the directive 1999/93/CE. The author presents the amendment of Civil Code, particularly documental and electronic form. She presents issue of document’s definition and indicates what is the information and carrier, moreover appeals to EU law. She also refers to selected issues from eIDAS Regulation, e.g. trust services or eID. Next, she describes the impact of eIDAS Regulation on Polish technical infrastructure. In conclusion, she evaluates new regulations and introduces her deductions and postulates.  

W niniejszym opracowaniu autorka opisuje zmiany w polskim porządku prawnym, które są następstwem przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE. Autorka omawia nowelizację Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem formy dokumentowej oraz elektronicznej. Porusza kwestię definicji dokumentu oraz wskazuje, czym jest informacja oraz nośnik, a także odwołuje się do prawa unijnego. Nawiązuje również do wybranych zagadnień regulowanych przez rozporządzenie eIDAS, np. usług zaufania czy eID. Opisuje wpływ rozporządzenia eIDAS na polską infrastrukturę techniczną. W podsumowaniu ocenia nowe przepisy i przedstawia swe wnioski oraz postulaty.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123581   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 4 s. 18-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Mar 3, 2021

Number of object content hits:

467

Number of object content views in PDF format

469

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134136

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information