Object

Title: Complaint to watchdog and its examination according to the general regulation on data protection. Proceeding in regard to complaint of a person of whom the data concern ; Skarga do organu nadzorczego oraz jej rozpatrzenie według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : postępowanie w przedmiocie skargi osoby, której dane dotyczą

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Complaint to watchdog and its examination according to the general regulation on data protection. Proceeding in regard to complaint of a person of whom the data concern  
Skarga do organu nadzorczego oraz jej rozpatrzenie według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : postępowanie w przedmiocie skargi osoby, której dane dotyczą

Alternative title:

Complaint to watchdog and its examination according to the general regulation on data protection. Proceeding in regard to complaint of a person of whom the data concern

Creator:

Sibiga, Grzegorz

Subject and Keywords:

complaint   watchdog   right to data protection   subject of data  
skarga   organ nadzorczy   prawo do ochrony danych   podmiot danych

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

From the point of view of a person of whom the data concern (subject of data), the core of law regulation on personal data protection amounts to granting them the right to protect their personal data. This person realizes their eligibility against the administrator of the data, and when it fails, they have a right to file a complaint to an independent administrative authority of personal data protection (watchdog). The job of this authority is to look into this complaint so that in case of ascertainment of violation of law on data protection it can lead to following the law by administrative means. In the article the author presents regulation in this matter included in the regulation of the European Parliament and the Council 2016/679 of 27.4.2016 in the matter of legal person protection in regard to processing of personal data and in the matter of free movement of such data and overruling the directive 95/46/EC (general regulation on data protection) comparing it to past solutions effective until 25.5.2018, which can be found in the directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council of 24.10.1995 in the matter of legal person protection in regard to processing of personal data and its free movement and realizing the directive of Polish law of 29.8.1997 on personal data protection.  

Z punktu widzenia osoby, której dane dotyczą (podmiotu danych), istota regulacji prawnej ochrony danych osobowych sprowadza się do przyznania jej prawa do ochrony własnych danych osobowych. Taka osoba realizuje swoje uprawnienia wobec administratora jej danych, a gdy okaże się to nieskuteczne, ma prawo złożenia skargi do niezależnego organu administracyjnego ds. ochrony danych osobowych (organu nadzorczego). Zadaniem organu jest rozpatrzenie skargi, po to żeby w sytuacji stwierdzenia naruszenia prawa do ochrony danych doprowadzić środkami administracyjnymi do realizacji prawa. W tekście przedstawiam regulacje w tym zakresie zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), porównując je do dotychczasowych rozwiązań, obowiązujących do 25.5.2018 r., znajdujących się w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz w wykonującej dyrektywę polskiej ustawie z 29.8.2997 r.o ochronie danych osobowych.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123579   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 4 s. 6-12

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Mar 3, 2021

Number of object content hits:

121

Number of object content views in PDF format

123

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134134

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information