Object

Title: Biography and academia. Experiences of the young generation of Wroclaw's scholars and artists ; Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Biography and academia. Experiences of the young generation of Wroclaw's scholars and artists  
Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów

Creator:

Mrozowicki, Adam. Red.   Kajta, Justyna. Red.   Dubińska-Magiera, Magda. Red.   Skowron, Bartłomiej. Red.

Subject and Keywords:

Academy of Young Scholars and Artists   biography   scholars and artists   interviews  
Akademia Młodych Uczonych i Artystów   biografia   naukowcy i artyści   wywiady

Abstract:

The book is dedicated to the biographical experiences of the representatives of the Wrocław Academy of Young Scholars and Artists (AMUiA), the group established in 2010 at the Wrocław Academic Hub and working for the interdisciplinary exchange of experiences. Within the framework of one of the AMUiA projects carried out in the years 2014-2019, biographical and narrative interviews with young scientists and artists have been gathered. They narrate about their biographical paths to the world of science and art. The research allowed us to collect material that constitutes a unique document of the oral history of the young generation of Wroclaw's scientists and artists. The interviews were conducted in small, interdisciplinary teams. They took the form of discussions about the meaning of science and artistic activity nowadays, how do young people find themselves in them, what barriers do they face, and what opportunities - which have not always been shared by the previous generation - have opened up for them. The book consists of a sociological introduction and transcriptions of 26 interviews with members of the AMUiA, including an interview with Professor Tadeusz Luty, one of the initiators of the Academy, a member of the honorary Academy Chapter, and a person supporting all its projects. The interviews presented in the book reveal more general processes and reflections on becoming a scientist and an artist in a large academic city represented by Wroclaw. They present the role of significant others, including family, teachers, and academic mentors, the paths leading to the world of science and art, ways of defining science and the role of the scientist and artist in the contemporary world, strategies of reconciling scientific work with organizational and administrative activities, didactics and private life. Thanks to this, the book is a relevant voice in the discussion about the possibilities and conditions of scientific and artistic work in Poland, especially in the context of scientific and higher education reforms.  

Książka poświęcona jest biograficznym doświadczeniom przedstawicieli i przedstawicielek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów (AMUiA), tzn. zespołu działającego na rzecz interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń powstałego w 2010 roku przy Wrocławskim Centrum Akademickim. W ramach jednego z projektów AMUiA realizowanego w latach 2014-2019, zgromadzone zostały wywiady biograficzno-narracyjne z młodymi naukowcami i artystami, w których opowiadają oni o swojej drodze do świata nauki i sztuki. Badania pozwoliły na zgromadzenie materiałów stanowiących unikalny dokument historii mówionej młodego pokolenia wrocławskich ludzi nauki i sztuki. Wywiady realizowane były w małych, interdyscyplinarnych zespołach. Przybierały one postać rozmów i dyskusji na temat tego, czym jest współczesna nauka i działalność artystyczna, jak młodzi ludzie się w nich odnajdują, z jakimi barierami przychodzi im się mierzyć i jakie możliwości otworzyły się przed nimi, które nie zawsze były udziałem wcześniejszego pokolenia. Na książkę składa się socjologiczny wstęp oraz zapis 26 wywiadów z członkiniami i członkami AMUiA, w tym wywiadu z profesorem Tadeuszem Lutym, inicjatorem Akademii, członkiem honorowej Kapituły Akademii i osobą wspierającą wszystkie jej projekty. Prezentowane w publikacji wywiady pokazują bardziej ogólne procesy i refleksje dotyczące stawania się naukowcem i artystą w dużym mieście akademickim, jakim jest Wrocław. Opowiadają o roli znaczących innych, w tym rodziny, nauczycieli i akademickich mentorów, ścieżkach prowadzących do świata nauki i sztuki, definiowaniu nauki i roli naukowca i artysty we współczesnym świecie, o radzeniu sobie w łączeniu pracy naukowej z działalnością organizacyjną i administracyjną, dydaktyką oraz z życiem prywatnym. Dzięki temu książka stanowi ważny głos w dyskusji o możliwościach i warunkach pracy naukowej i artystycznej w Polsce, zwłaszcza w kontekście reform nauki i szkolnictwa wyższego.

Place of publishing:

Kraków

Publisher:

Zakład Wydawniczy NOMOS

Date issued:

2020

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:122667

Language:

pol

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2021

In our library since:

Feb 22, 2021

Number of object content hits:

1 084

Number of object content views in PDF format

1093

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133276

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information