Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona IP programów do audytu stron internetowych pod kątem zgodności z wymogami dostępności cyfrowej i zasadami WCAG 2.1

Creator:

Fabian, Ewa   Markiewicz-Hoyda, Hanna

ORCID:

0000-0003-3061-396X   0000-0002-5522-2239

Subject and Keywords:

dostępność cyfrowa   dostępność stron internetowych   WCAG 2.1   licencje open source   licencje copyleft   oprogramowanie audytorskie do oceny dostępności cyfrowej   narzędzia dostępności cyfrowej

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Artykuł dotyczy zagadnienia zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych zgodnie z zasadami Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Omawia wyniki badania ilościowego udostępnianych globalnie narzędzi do badania dostępności cyfrowej. Punktem wyjścia do analizy była baza narzędzi dostępności cyfrowej World Wide Web Consortium (W3C). Przeanalizowano narzędzia służące do audytu i do zapewniania dostępności cyfrowej od strony różnych parametrów, w tym występowania licencji open source (OSS) i tendencji w zakresie udostępniania takiego oprogramowania w ostatnich 20 latach. Zbadano również, jak narzędzia do analizy dostępności cyfrowej są wykorzystywane przez polskie podmioty publiczne, na podstawie informacji znajdujących się w deklaracjach dostępności. Omówiono godne wyróżnienia praktyki polskich podmiotów publicznych. Opracowanie stanowi publikację części wyników badań naukowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Edukacji Elektronicznej w zakresie dostępności cyfrowej.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

doi:10.34616/133274   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 4 s. 18-28

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal