Object

Title: Electronic ID in EU – from directive to regulation ; Identyfikacja elektroniczna w UE – od dyrektywy do rozporządzenia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Electronic ID in EU – from directive to regulation  
Identyfikacja elektroniczna w UE – od dyrektywy do rozporządzenia

Alternative title:

Electronic ID in EU – from directive to regulation

Creator:

Burek, Agata

Subject and Keywords:

electronic identification   electronic signature   electronic contracts   directive   regulation   electronic transactions   electronic identification system   European Union  
identyfikacja elektroniczna   podpis elektroniczny   umowy elektroniczne   rozporządzenie   transakcje elektroniczne   dyrektywa   system identyfikacji elektronicznej   Unia Europejska

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The intensive development of electronic communication has initiated the conclusion of electronic contracts for which secure, trustworthy and effective electronic identification mechanisms are necessary. I.e. those in which the data sent are not available to third parties and those in which the parties to the contract can be identified without difficulty, and their declarations of will bring legal effects. At this point, the need arose to create appropriate legal regulations. The first ones were created at the end of the 20th century, including Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures. After many years, it turned out that the Directive, as an act of law har-monization, did not meet its main objectives, and also ceased to fit modern electronic identification solutions. That is why the European Union has set a new regulation: Regulation no 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions which, as the act of harmonizing the law, is a new hope for the dissemination of electronic transactions on the territory of the European Union.  

Intensywny rozwój komunikacji elektronicznej przyczynił się do zapoczątkowania zawierania umów elektronicznych, do czego niezbędne są bezpieczne, godne zaufania i skuteczne mechanizmy identyfikacji elektronicznej, tzn. takie, w których przesyłane dane nie są dostępne dla osób niepożądanych, oraz takie, w których bez problemu można zidentyfikować strony umowy, a złożone przez nich oświadczenia woli wywołują odpowiednie skutki prawne. W tym momencie pojawiło się miejsce na stworzenie odpowiednich regulacji prawnych. Pierwsze powstały pod koniec XX w., w tym dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z 13.12.1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych. Po latach okazało się, że dyrektywa ta nie spełniła wystarczająco swoich głównych założeń. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, dlaczego tak się stało, a tym samym wskazanie powodów, dla których UE postawiła na nową regulację: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE3, które jako akt ujednolicenia prawa jest nową nadzieją na rozpowszechnienie transakcji elektronicznych na terytorium UE.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123575   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 1 s. 20-24

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Mar 2, 2021

Number of object content hits:

115

Number of object content views in PDF format

116

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133269

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information