Object

Title: Electronic communication between the parties and the court in the European Small Claims Procedure – legal issues and practical remarks ; Elektroniczna komunikacja pomiędzy stronami a sądem w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń – zagadnienia prawne i uwagi praktyczne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Electronic communication between the parties and the court in the European Small Claims Procedure – legal issues and practical remarks  
Elektroniczna komunikacja pomiędzy stronami a sądem w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń – zagadnienia prawne i uwagi praktyczne

Alternative title:

Electronic communication between the parties and the court in the European Small Claims Procedure – legal issues and practical remarks

Creator:

Klimas, Katarzyna

Subject and Keywords:

European Small Claims Procedure   electronic payment order   electronic communication   electronic court activities  
europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń   elektroniczny nakaz zapłaty   komunikacja elektroniczna   elektroniczne czynności sądowe

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of this study is to analyze the legal and factual possibilities of implementing to the European model of small claims procedure electronic communication of parties with the court and electronic court activities, including the assessment of the scope of implementation of IT automatization, in European Small Claims procedure. Consideration in this respect begins with the verification of the legal basis laying under the provisions of EU and national law. Assessment of experiences related to the functioning of the Polish electronic writ-of-payment proceedings (EPU) provides the basis for an economic analysis of implementing electronic communication in the European Small Claims procedure and the impact of civil procedural rules on the implementation of the e-CODEX PLUS project assuming electronic communication in the European Small Claims Procedure and European Payment Order.  

Celem niniejszego opracowania jest analiza prawnych i faktycznych możliwości wprowadzenia do modelu europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń elektronicznej komunikacji stron z sądem oraz elektronicznych czynności sądowych, w tym oceny zakresu realnego wdrożenia informatycznych mechanizmów w tym postępowaniu. Rozważania w tym zakresie należy rozpocząć od weryfikacji podstaw prawnych istniejących na gruncie przepisów prawa unijnego i krajowego. Ocena doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w polskim prawie elektronicznego postępowania upominawczego z kolei stanowi podstawę ekonomicznej analizy zasadności wprowadzania komunikacji elektronicznej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń oraz wpływu zasad postępowania cywilnego na urzeczywistnienie założeń projektu e-CODEX PLUS zakładającego wdrożenie komunikacji elektronicznej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń oraz europejskim postępowaniu nakazowym.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123573   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 1 s. 6-13

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Mar 2, 2021

Number of object content hits:

44

Number of object content views in PDF format

45

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133267

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information