Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pro kodifìkacìû trudovogo zakonodavstva v Ukraїnì ta problemi ї ї vìdpovìdnostì osnovnim položennâm nauki trudovogo prava

Alternative title:

O kodyfikacji ustawodawstwa pracy na Ukrainie oraz problemach jej zgodności z podstawowymi przepisami nauki o prawie pracy

Creator:

Pilipenko, Pilip

ORCID:

0000-0001-9263-282X

Subject and Keywords:

Ukraina   prawo pracy   kodyfikacja ustawodawstwa pracy

Description:

Tekst ukr., pol., streszcz. ang.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bojko, Andrìj Mihajlovič (1963- ). Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   Lʹvìvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìm. Ìvana Franka. Ûridičnij fakulʹtet

Date issued:

2010

Detailed Type:

czasopisma   artykuł

Identifier:

ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2010, 1, 251-264

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdjm   WR U/PAdbg