Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Informatyzacja zasobów podmiotów wykonujących działalność leczniczą : interoperacyjność i ochrona danych – jak to działa?

Alternative title:

Computerization of resources of entities running medical activity. Interoperability and data protection – how does it work?

Creator:

Wojsyk, Kajetan

Subject and Keywords:

ochrona danych medycznych ; otwieranie danych ; interoperacyjność ; rejestry publiczne ; informacja w ochronie zdrowia ; dokumentacja medyczna ; repozytorium ; archiwum głębokie

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na specyfikę bardzo złożonego systemu, jakim jest system informacji w ochronie zdrowia, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych. Po pierwsze, chodzi tutaj o dane, których powszechne i bezwarunkowe udostępnienie stanowi korzyść społeczną i które mogą być wykorzystywane do różnych celów, niekoniecznie jedynie tego, dla którego system ten został stworzony. Po drugie, są to dane, które muszą być chronione, gdyż są danymi osobowymi, w tym danymi szczególnych kategorii.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red. ; Adamski, Andrzej. Rec. ; Balogh, Zsolt. Rec. ; Cieślak, Sławomir. Rec. ; Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec. ; Górecki, Jacek. Rec. ; Kilian, Wolfgang. Rec. ; Markiewicz, Ryszard. Rec. ; Świerczyński, Marek. Rec. ; Warner, Richard. Rec. ; Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopismo online ; czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 4 s. 24-31

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal