Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pojęcie i treść informacyjno-wspierającej dokumentacji oraz jej miejsce w systemie rejestracji kryminalistycznej

Alternative title:

Ponâttâ ì zmìst dovìdskovo – dopomìžnih oblìkìv, їh misce v sistemì krimìnalìstičnoї reêstracїї

Creator:

Kohutycz, Ivan

Subject and Keywords:

rejestracja kryminalistyczna   informacyjno-wspierająca dokumentacja   zabezpieczenie informacyjne

Description:

Tekst ang., streszcz. pol., ukr.

Abstract:

We współczesnym postępowaniu sądowym bardzo ważną rolę odgrywa system rejestracji kryminalistycznej. Dla zrozumienia istoty tego pojęcia bardzo ważne jest przedstawienie jego ewolucji. Jednym z rodzajów dokumentacji w systemie rejestracji kryminalistycznej jest informacyjno-wspierająca dokumentacja. Celem autora tego artykułu jest przedstawienie koncepcji i zawartości informacyjno-wspierającej dokumentacji oraz wskazanie ich miejsca w systemie rejestracji kryminalistycznej. Przedstawione są sposoby tworzenia i funk-cjonowania informacyjno-wspierającej dokumentacji, oraz ich źródła i klasyfikacja.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bojko, Andrìj Mihajlovič (1963- ). Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2014

Date copyrighted:

2014

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2014, 5, s. 225-235

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg