Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ponâttâ ta sutnìst′ sudovogo prava

Alternative title:

Pojęcie oraz istota prawa sądowego

Creator:

Rešota. Volodimir V.

ORCID:

0000-0001-9235-2262

Subject and Keywords:

prawo sądowe   sprawiedliwość   proces sądowy   postępowanie sądowe   sądownictwo

Description:

Tekst ang., ukr., streszcz. pol.

Abstract:

Reforma sądownictwa jest jednym z najważniejszych zadań państwa. Powodowana jest potrzebą stworzenia takiego systemu sądownictwa, który będzie mieć zaufanie i poparcie w społeczeństwie. Istotną w tym kontekście wydaje się potrzeba wykorzystania podstaw teoretycznych dla reformy sądownictwa na Ukrainie. Pozwoli to dokonać kompleksowej analizy sądownictwa w ogóle, a także stworzyć mechanizm jego udoskonalenia. Podstawą teoretyczną i normatywną dla funkcjonowania władzy sądowniczej jest prawo sądowe.W artykule wykazano, iż obecnie nie istnieje ani jeden sposób podejścia do wyjaśnienia pojęcia prawa sądowego. Nie ma również ogólnego rozumienia jego istoty, systemu czy możliwości tworzenia jako odrębnej gałęzi prawa.Zadaniem postawionym w niniejszym artykule było zbadanie metod naukowych w celu określenia definicji prawa sądowego, a także wydzielenie jego charakteru prawnego, istoty oraz składowych.Dzisiejsze problemy w prawie sądowym są niezwykle ważne dla Ukrainy, zwłaszcza w kontekście trwałej reformy sądownictwa. Konieczne jest znalezienie optymalnego modelu władzy sądowniczej oraz stworzenie skutecznych mechanizmów niezależnego, obiektywnego, bezstronnego rozpatrywania i załatwiania spraw. Prawo sądowe jest zjawiskiem nowym dla nauki i prawa w ogóle. Wierzymy, że intensyfikacja badań teoretycznych w dziedzinie prawa sądowego poprawi sferę prawną dążenia do sprawiedliwości i stworzy odpowiednie ramy legislacyjne.W artykule zidentyfikowano, iż dziś posiadane są wszelkie podstawy do uznania tego, że sądownictwo na Ukrainie jest formowane jako oddzielna gałąź ukraińskiego prawa, jako relacje społeczne w kwestii tematu sprawiedliwości, oraz tego, iż posiada ono specyficzną metodę regulacji prawnej – imperatywnodyspozytywną. Prawo sądowe jest taką gałęzią prawa, która może być określona jako zbiór reguł prawnych regulujących kwestie publiczne w zakresie sprawiedliwości, implementowanych poprzez procedury prawne.Zbadanie pojęcia i istoty prawa sądowego pozwoliło dojść do wniosku o konieczności rozdzielenia trzech podejść jego wyznaczania: jako gałęzi prawa krajowego, jako nauki i jako dyscypliny akademickiej. Jednakże w kwestii prawa sądowego potrzebne są dalsze, fundamentalne badania naukowe, co w dalszej kolejności sprzyjać będzie uznaniu go w ramach nauk prawnych, a następnie kształtowaniu się odpowiedniej dziedziny ukraińskiego prawa.

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Bojko, Andrìj Mihajlovič (1963- ). Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2015, 6, s. 53-72

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdbg