Object

Title: Codification of law on administrative procedureas an all-European tendency ; Kodifìkacìâ zakonodavstva pro admìnìstrativnu proceduru âk zagal′nonoêvropejs′ka tendencìâ

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Codification of law on administrative procedureas an all-European tendency  
Kodifìkacìâ zakonodavstva pro admìnìstrativnu proceduru âk zagal′nonoêvropejs′ka tendencìâ

Alternative title:

Kodyfikacja prawa w zakresie postępowania administracyjnego jako tendencja ogólnoeuropejska

Creator:

Školik, Andrìj

ORCID:

0000-0002-8215-2715

Subject and Keywords:

administrative procedure   codification of law   good administration  
postępowanie administracyjne   kodyfikacja prawodawstwa   dobra administracja

Description:

Tekst w jęz. ukr., streszcz. w jęz. pol. i ang.

Abstract:

During the last fifteen years bodies of the European Union and the Council of Europe have approved new soft law documents regarding administrative procedure. Besides that, the Model Rules on European Union Administrative Procedure have been undertaken by the Research Network on EU Administrative Law, the team that has included about a hundred of administrative law professors from different EU states. These documents can be translated into European Union’s Law on administrative procedure as well as to legislation of countries that do not have a general law code on administrative procedure, including Ukraine.Codification of law on administrative procedure in the above-mentioned documents is called “innovative codification” that changes significantly the administrative procedure and thus differs from consolidation that is typical for common law countries in the analysed sphere. Such a codification has many advantages but can also lead to some failures in the process of its implementation. For example, the rules governing the relation between general law code on administrative procedure and sector-specific laws in some areas of public administration’s activities must be strict and understandable. Possible contemporary solutions to this question in the above-mentioned soft law documents are analysed in the article.The depth of every codification is also a very important question before its realization. The Model Rules on Administrative Procedure of the European Union take into consideration not only external instruments of public administration’s activities single-case decisions, normative acts and public contracts, but also internal forms of cooperation between administrative units, at least partly.The proposed codification of law on administrative procedure must be based on two fundamental principles — rule of law and right to good administration. Both fundamental principles foresee numeral elements — more narrow respected principles.Finalising de lege ferenda, codification of law on administrative procedure is an all-European tendency. Contemporary soft law documents and best experience in this sphere must be used not only in the law of the European Union, its Member States but also in Ukraine.  

W ciągu ostatnich piętnastu lat instytucje Unii Europejskiej, w tym Rady Europy, uchwaliły kilka nowych dokumentów prawa miękkiego dotyczących postępowania administracyjnego. Oprócz tego przepisy modelowe o postępowaniu administracyjnym w Unii Europejskiej zostały opracowane przez przedstawicieli nauki prawa administracyjnego z różnych państw wchodzących w skład UE. Dokumenty te powinny być podstawą europejskiego prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego, a także odpowiednich ustaw w państwach, które nie posiadają jeszcze zasadniczej jednolitej ustawy kodeksu o procedurze administracyjnej, jak np. Ukraina. Kodyfikacja prawodawstwa o postępowaniu administracyjnym w wymienionych dokumentach jest nazywana kodyfikacją innowacyjną, która istotnie zmienia procedurę administracyjną i różni się od zwykłej konsolidacji norm administracyjno-proceduralnych. Taka kodyfikacja oprócz licznych zalet ma i pewne wady, które ujawniają się przy jej wprowadzeniu do rodzimego systemu prawnego. Podstawowy problem polega na zsynchronizowaniu kodeksu postępowania administracyjnego z ustawami prawa administracyjnego materialnego. W niniejszym artykule przedstawione zostały nowoczesne tendencje dotyczące sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych w prawie administracyjnym. Ważnym elementem każdej dyskusji nt. kodyfikacji jest zakres jej obowiązywa­nia. W przepisach modelowych o postępowaniu administracyjnym w UE przewidziana jest regulacja prawna nie tylko zewnętrznych instrumentów działalności administracji publicznej aktów, czyli decyzji indywidualnych, aktów normatywnych i umów publiczno-prawnych, lecz także w pewnym zakresie również wewnętrznego współdziałania między jednostkami tej administracji. Proponowana kodyfikacja prawodawstwa o postępowaniu administracyjnym powinna opierać się na dwóch podstawowych zasadach: praworządności oraz dobrej administracji. Na każdą z tych podstawowych zasad składają się normy szczegółowe, które odpowiednio regulują zasadnicze zadania administracji państwowej.Podsumowując de lege ferenda, kodyfikacja prawodawstwa o postępowaniu administra­cyjnym jest tendencją ogólnoeuropejską, w której najnowsze doświadczenia w tym zakresie powinny być wykorzystane nie tylko w ramach systemu prawnego Unii Europejskiej i państw członkowskich, lecz także na Ukrainie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Burdìn, Volodimir. Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121646   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2016, 7, s. 153-165

Is part of:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Siecie (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdjm   WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 29, 2022

In our library since:

Feb 12, 2021

Number of object content hits:

31

Number of object content views in PDF format

38

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132286

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information