Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Masovìst′ âk harakterna oznaka korupcїї v Ukraїnì

Alternative title:

Masowość jako cecha charakterystyczna korupcji na Ukrainie

Creator:

Trepak, Vìktor

ORCID:

0000-0002-0906-5439

Subject and Keywords:

korupcja   masowość korupcji   przestępczość korupcyjna   dopuszczalny poziom korupcji   strategia zwalczania korupcji

Description:

Tekst w jęz. ukr., streszcz. w jęz. pol. i ang.

Abstract:

Niniejszy artykuł poświęcony jest aktualnej, ale niedostatecznie zbadanej jeszcze kwestii wyjaśnienia istoty i przesłanek masowego szerzenia się korupcji na Ukrainie. W celu wyjaśnienia poruszonej problematyki w artykule zwrócono szczególną uwagę na fakt, że przestępczość korupcyjna na Ukrainie jest jednym z najbardziej masowych rodzajów przestępstw, a zatem powinna być jednym z najważniejszych przedmiotów badań kryminalnych w najbliższej przyszłości. Dotychczas prowadzone w tym zakresie badania wykazały, że jednym z głównych objawów korupcji jest jej charakter masowy, uświadomienie przyczyn i warunków którego jest niezbędną podstawą do opracowania skutecznych sposobów zwalczania korupcji. W artykule wyróżnione zostały podstawowe czynniki kształtujące społeczne rozumienie dopuszczalności korupcji, określona została rola moralności publicznej w masowym zjawisku występowania korupcji. Wśród przyczyn masowości korupcji na Ukrainie autor wskazuje na brak właściwego poziomu światopoglądowego nie tylko wśród zwykłych obywateli, ale także wśród elit politycznych, które kreują rodzimy dyskurs polityczno-prawny. Na podstawie analizy subiektywnej postawy przeciętnego obywatela wobec zjawiska korupcji, która daje bezprawne korzyści przedstawicielom aparatu państwowego, stwierdzony został organiczny związek między poziomem masowości korupcji a faktem nieefektywnej realizacji przez państwo jego funkcji, co oznacza, że istniejące ustawodawstwo jest niewłaściwe i nieefektywne, a w sferze admini­stracyjnej państwa odnotowywany jest brak profesjonalizmu. Istotną rolę, według autora, od­grywa tutaj mechanizm moralnego samousprawiedliwienia przez obywateli zjawiska korupcji, które uznawane jest za integralną część rzeczywistości społecznej.Biorąc pod uwagę wyniki badań, można zaproponować konkretne środki zmniejszenia i zapobiegania masowości korupcji jako części składowej ogólnej strategii zwalczania korupcji i neutralizowania społecznie niebezpiecznych jej skutków. Walkę z korupcją jako zjawiskiem masowym należy prowadzić przy użyciu zupełnie innych metod niż przy reagowaniu na określone przestępstwa korupcyjne. Autor podkreśla, że istotnym warunkiem zwalczania masowości korupcji jest zwiększenie poziomu moralności publicznej, co nie może być traktowane jako cel sam w sobie, ponieważ nie jest możliwy do osiągnięcia bez znaczącej zmiany w społecznym podejściu do funkcjonowania państwa, pracy organów państwowych, ich urzędników, a także opracowania i wdrożenia przez tych ostatnich odpowiednich przepisów prawnych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Burdìn, Volodimir. Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2016, 7, s. 99-109

Is part of:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Siecie (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdjm   WR U/PAdbg