Object

Title: Differentiation of criminal responsibility for crimes against property: Theft and Robbery (Article 185, 186 of Criminal Code of Ukraine) ; Dyferencjacja odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko mieniu: kradzieży i rozboju art.art. 185, 186 KK Ukrainy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Differentiation of criminal responsibility for crimes against property: Theft and Robbery (Article 185, 186 of Criminal Code of Ukraine)  
Dyferencjacja odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko mieniu: kradzieży i rozboju art.art. 185, 186 KK Ukrainy

Alternative title:

Diferencìanìâ krimìnal′noї vìdnovìdal′nostì za zločini proti vlasnostì : kradìžka ta grabìž st.st. 185, 186 KK Ukraїni

Creator:

Antonûk, Natalìâ

Subject and Keywords:

differentiation of criminal liability   theft   robbery   property   the Criminal Code of Ukraine  
dyferencjacja odpowiedzialności karnej   kradzież   rozbój   mienie   własność   kodeks karny Ukrainy

Description:

Tekst pol., ukr., streszcz. ang.

Abstract:

W artykule zbadane zostały cechy charakterystyczne dwóch najbardziej powszechnych przestępstw przeciwko mieniu: kradzieży i rozboju. Ukazano, że w KK Ukrainy odpowiedzialność jest zróżnicowana. Przestępstwo kradzieży cudzego mienia przybiera postać zuchwałą jawną i zwykłą niejawną. Zwykła kradzież ma charakter przestępczy art. 185 KK Ukrainy. Kradzież jawne bez użycia przemocy jest kradzieżą zuchwałą bez przemocy ust. 1 art. 186 KK Ukrainy.Akcent został położony na osobliwości ukraińskiego prawa karnego, a zwłaszcza na to, że odpowiedzialność za zawładnięcie cudzym majątkiem z użyciem przemocy jest zróżnicowana w zależności od zakresu przemocy użytej przez przestępcę. Jeżeli przestępca, chcąc zawładnięć cudzym mieniem, używa przemocy, która nie jest niebezpieczna dla życia bądź zdrowia pokrzywdzonego, wtedy jego działania kwalifikowane są jako kradzież zwykła ust. 2 art. 186 KK Ukrainy. Jednak jeżeli intensywność przemocy używanej przez przestępcę jest o wiele większa, a także jeżeli przestępca, w celu zawładnięcia cudzym mieniem, używa przemocy, która jest niebezpieczna dla życia bądź zdrowia pokrzywdzonego, to w tym wypadku jego działania są kwalifikowane jako rozbój ust. 1 art. 187 KK Ukrainy.W kodeksach karnych obowiązujących w państwach europejskich nie znajdujemy dyferencjacji odpowiedzialności karnej ze względu na intensywność i zakres użytej przez przestępcę przemocy. Takie podejście jest charakterystyczne dla kodeksów karnych obowiązujących w państwach postradzieckich.W artykule dokładnie objaśnione zostało, jakie przestępstwa mogą zostać uznane za niejawne, a jakie za jawne. Podana została lista kryteriów i cech niejawności, które są wyodrębnione w doktrynie ukraińskiego prawa karnego. Istnieją obiektywne i subiektywne kryteria niejawności kradzieży. Pod obiektywnym kryterium należy rozumieć fakt dokonywania przestępstwa pod nieobecność osób, które były świadome faktu kradzieży. Kryterium subiektywne stanowi fakt, że przestępca ma świadomość tajności działania. Kradzież jest tajna, gdy: przestępstwo przeciwko mieniu dokonywane jest pod nieobecność innych osób; kradzież dokonywana jest w obecności innych osób, ale w sposób dla nich niewidoczny; kradzież dokonywana jest w obecności innych osób i te osoby, według przestępcy, są tego nieświadome; kradzież dokonywana jest w obecności osób, które ze względu na swój stan fizyczny albo psychiczny nie są świadome faktu kradzieży mienia osoby małoletnie, psychicznie chore, przebywające w stanie upojenia, osoby, które śpią itp. i przestępca ma tego świadomość; kradzież dzieje się w obecności osób, które uważają, że przestępca działa zgodnie z prawem, co przewiduje przestępca; przestępca uważa, że jego działania są niewidoczne dla innych, jednak pokrzywdzony albo osoby trzecie są świadkami kradzieży, ale przestępca nie jest tego świadomy kradzież jest obserwowana na odległości, np. za pomocą kamery.Autor publikacji zaprezentował znamiona przestępstwa oznaki grabieży połączonej z przemocą, tzn. rozboju. Za przemoc w grabieży należy uznać takie działania, które nie są niebezpieczne dla życia bądź zdrowia pokrzywdzonego uderzenie, cięgi, lekkie urazy, które nie powodują krótkotrwałego zaburzenia zdrowia albo znikomej straty zdolności dopracy; Należy także uznać takie działania, jak pozbawienie wolności; stosowanie wobec pokrzywdzonego – bez jego zgody – środków odurzających, trujących lub substancji silnie działających gazów oraz inne rodzaje przemocy, pod warunkiem, że nie miały one skutków niebezpieczna dla życia bądź zdrowia pokrzywdzonego.Autor wyodrębnił także znamiona przemocy psychicznej w przestępstwie kradzieży.W tym kontekście przemoc psychiczną należy rozumieć jako groźbę użycia przemocy, która jest niebezpieczna dla życia bądź zdrowia pokrzywdzonego.  

Tekst w jęz. ang., streszcz. w jęz. pol. i ukr.

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Burdìn, Volodimir. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121627   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2017, 8, s. 165-176

Is part of:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 29, 2022

In our library since:

Feb 11, 2021

Number of object content hits:

28

Number of object content views in PDF format

31

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132260

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information