Obiekt

Tytuł: Proof from an expert opinion and determination of the competitive nature of production – television programs ; Dowód z opinii biegłego a ustalenie konkurencyjnego charakteru produkcji – audycji telewizyjnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Proof from an expert opinion and determination of the competitive nature of production – television programs  
Dowód z opinii biegłego a ustalenie konkurencyjnego charakteru produkcji – audycji telewizyjnych

Tytuł odmienny:

Proof from an expert opinion and determination of the competitive nature of production – television programs

Twórca:

Glanc-Walkiewicz, Aleksandra

Temat i słowa kluczowe:

expert opinion   competitive nature   proof   audiovisual piece of work   TV program   pseudo-documentary   qualifiers   producer royalties  
opinia biegłego   audycja telewizyjna   utwór audiowizualny   serial paradokumentalny   tantiema   producent telewizyjny   konkurencja

Opis:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstrakt:

The aim of the present study is to answer the question whether it is possible to determine the competitive nature of a given television program as an audiovisual piece of work, and at the same time to categorize it to a given genre based on the proof from an expert opinion in a court case (or based on other means of proof). This issue may be useful in order to settle a case of penal sum regarding violation of a non-compete clause by a creator in regard to a producer, which depends on creating a piece of work, e.g. direction, for another person who competes on the market of audiovisual services within the scope of genre of an audiovisual piece of work/television program.  

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest ustalenie charakteru danej audycji telewizyjnej jako utworu audiowizualnego i tym samym zaszeregowanie jej do danego gatunku w oparciu na dowód z opinii biegłego w procesie sądowym (czy też na podstawie innego środka dowodowego). Kwestia ta może być przydatna dla rozstrzygnięcia sprawy o zapłatę kary umownej za naruszenie przez twórcę wobec producenta zakazu konkurencji polegające na wykonaniu dzieła autorskiego, np. reżyserii, na rzecz innego podmiotu konkurującego na rynku usług audiowizualnych w zakresie gatunku utworu audiowizualnego/audycji telewizyjnej.

Miejsce wydania:

Warszawa

Wydawca:

Wydawnictwo C.H. Beck

Współtwórca:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopismo online

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:122486   ISSN 2082-100X

Język:

pol

Powiązanie:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2019, 1 s. 20-26

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma wersję:

https://pme.uni.wroc.pl/

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 lis 2022

Data dodania obiektu:

16 lut 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

87

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

88

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132204

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji