Object

Title: Proof from an expert opinion and determination of the competitive nature of production – television programs ; Dowód z opinii biegłego a ustalenie konkurencyjnego charakteru produkcji – audycji telewizyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Proof from an expert opinion and determination of the competitive nature of production – television programs  
Dowód z opinii biegłego a ustalenie konkurencyjnego charakteru produkcji – audycji telewizyjnych

Alternative title:

Proof from an expert opinion and determination of the competitive nature of production – television programs

Creator:

Glanc-Walkiewicz, Aleksandra

Subject and Keywords:

expert opinion   competitive nature   proof   audiovisual piece of work   TV program   pseudo-documentary   qualifiers   producer royalties  
opinia biegłego   audycja telewizyjna   utwór audiowizualny   serial paradokumentalny   tantiema   producent telewizyjny   konkurencja

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of the present study is to answer the question whether it is possible to determine the competitive nature of a given television program as an audiovisual piece of work, and at the same time to categorize it to a given genre based on the proof from an expert opinion in a court case (or based on other means of proof). This issue may be useful in order to settle a case of penal sum regarding violation of a non-compete clause by a creator in regard to a producer, which depends on creating a piece of work, e.g. direction, for another person who competes on the market of audiovisual services within the scope of genre of an audiovisual piece of work/television program.  

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest ustalenie charakteru danej audycji telewizyjnej jako utworu audiowizualnego i tym samym zaszeregowanie jej do danego gatunku w oparciu na dowód z opinii biegłego w procesie sądowym (czy też na podstawie innego środka dowodowego). Kwestia ta może być przydatna dla rozstrzygnięcia sprawy o zapłatę kary umownej za naruszenie przez twórcę wobec producenta zakazu konkurencji polegające na wykonaniu dzieła autorskiego, np. reżyserii, na rzecz innego podmiotu konkurującego na rynku usług audiowizualnych w zakresie gatunku utworu audiowizualnego/audycji telewizyjnej.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:122486   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2019, 1 s. 20-26

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Feb 16, 2021

Number of object content hits:

87

Number of object content views in PDF format

88

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132204

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information