Object

Title: Tu Wei-ming o konfucjanizmie w czasach dynastii Han

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tu Wei-ming o konfucjanizmie w czasach dynastii Han

Alternative title:

Tu Wei-ming on Confucianism in Han dynasty times

Creator:

Demiańczuk, Andrzej

ORCID:

0000-0001-7842-7010

Subject and Keywords:

konfucjanizm   Chiny   dynastia Han

Abstract:

During the rule of Han dynasty in China Confucianism for the first time gained position of the official state ideology. This change had large impact on both Chinese history and development of Confucianism. Tu Wei-minng, contemporary philosopher and member of the third generation of New Confucianism, recognizes importance of this change. He considers this as a result of long process. In his opinion Confucianism widespread in Han dynasty court was no longer Confucianism of Confucius and Mencius. At the same time Tu Wei-ming acknowledges many Confucian intellectuals of this period. He recognizes also Confucian influence on imperial state. The purpose of this article is to describe his views on Han dynasty Confucianism, put them in the context of his interpretation of Confucianism as well as in the light of other analyses of this period in history of Confucianism.  

W czasach panowania dynastii Han konfucjanizm uzyskał po raz pierwszy status oficjalnej ideologii państwowej, który zachował aż do upadku dynastii Qing. Wywarło to olbrzymi wpływ zarówno na historię Chin, jak i na rozwój myśli konfucjańskiej. Tu Wei-ming, współczesny filozof zaliczany do trzeciego pokolenia Nowego Konfucjanizmu, dostrzega doniosłość zmiany statusu konfucjanizmu. Uważa ją za rezultat długiego procesu, a nie tylko wpływu, jaki Gongsun Hong i Dong Zhongshu wywrzeć mieli na cesarza Wu. Daleki jest również od uznawania jej za prawdziwy tryumf nauki konfucjańskiej. W jego ocenie konfucjanizm w postaci dominującej na dworze dynastii Han nie był już nauką Konfucjusza i Mencjusza. Jednocześnie Tu Wei-ming pozytywnie ocenia działalność wielu uczonych konfucjańskich tego okresu. Dostrzega znaczenie wpływu konfucjanistów na chińskie państwo, którego wyrazem jest chociażby konfucjanizacja prawa. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie poglądów Tu Wei-minga dotyczących konfucjanizmu w czasach dynastii Han, umieszczenie ich w kontekście jego interpretacji nauki konfucjańskiej i zestawienie z innymi analizami tego okresu w dziejach konfucjanizmu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.

Date issued:

2020

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121557   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-17-8

DOI:

10.34616/ae.2020.19.154.164

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Erasmiana. 2020, 19 s. 154-164

Is part of:

Acta Erasmiana. 2020, 19

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Feb 2, 2021

Number of object content hits:

150

Number of object content views in PDF format

154

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132165

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information