Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tu Wei-ming o konfucjanizmie w czasach dynastii Han

Alternative title:

Tu Wei-ming on Confucianism in Han dynasty times

Creator:

Demiańczuk, Andrzej

ORCID:

0000-0001-7842-7010

Subject and Keywords:

konfucjanizm   Chiny   dynastia Han

Abstract:

W czasach panowania dynastii Han konfucjanizm uzyskał po raz pierwszy status oficjalnej ideologii państwowej, który zachował aż do upadku dynastii Qing. Wywarło to olbrzymi wpływ zarówno na historię Chin, jak i na rozwój myśli konfucjańskiej. Tu Wei-ming, współczesny filozof zaliczany do trzeciego pokolenia Nowego Konfucjanizmu, dostrzega doniosłość zmiany statusu konfucjanizmu. Uważa ją za rezultat długiego procesu, a nie tylko wpływu, jaki Gongsun Hong i Dong Zhongshu wywrzeć mieli na cesarza Wu. Daleki jest również od uznawania jej za prawdziwy tryumf nauki konfucjańskiej. W jego ocenie konfucjanizm w postaci dominującej na dworze dynastii Han nie był już nauką Konfucjusza i Mencjusza. Jednocześnie Tu Wei-ming pozytywnie ocenia działalność wielu uczonych konfucjańskich tego okresu. Dostrzega znaczenie wpływu konfucjanistów na chińskie państwo, którego wyrazem jest chociażby konfucjanizacja prawa. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie poglądów Tu Wei-minga dotyczących konfucjanizmu w czasach dynastii Han, umieszczenie ich w kontekście jego interpretacji nauki konfucjańskiej i zestawienie z innymi analizami tego okresu w dziejach konfucjanizmu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.

Date issued:

2020

Identifier:

ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-17-8

DOI:

10.34616/ae.2020.19.154.164

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Erasmiana. 2020, 19 s. 154-164

Is part of:

Acta Erasmiana. 2020, 19

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal