Object

Title: Ibn Taymiyyah as the spiritual father of the islamic fundamentalism ; Ibn Tajmijja jako duchowy ojciec fundamentalizmu islamskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ibn Taymiyyah as the spiritual father of the islamic fundamentalism  
Ibn Tajmijja jako duchowy ojciec fundamentalizmu islamskiego

Alternative title:

Ibn Taymiyyah as the spiritual father of the islamic fundamentalism

Creator:

Tyca, Piotr

Subject and Keywords:

Tajmijja, Ibn  
islamski fundamentalizm   wahhabizm   salafizm   Tajmijja, Ibn

Abstract:

The author of the article describes Ibn Taymiyyah’s ideas and his influence on radical or extermist islamic movements. The first part contains the thinker’s short biography and the author’s considerations about the impact of his life’s events on his philosophy. The second part describes Ibn Taymiyyah’s opinions about state, religion (in particular bid’ah and jihad), islamic rulers, history, principles and sources of sharia law and other parts of his philosophy. In the last part the author analyzes the influence of Ibn Taymiyyah’s thoughts on historical and modern radical or extermist islamic organisations and movements.  

Autor artykułu opisuje poglądy Ibn Tajmijji oraz ich wpływ na radykalne i ekstremistyczne ruchy islamskie. W części pierwszej przedstawia krótki życiorys myśliciela oraz możliwy wpływ konkretnych wydarzeń z życia filozofa na jego późniejsze poglądy. W części drugiej autor opisuje poglądy Ibn Tajmijji na państwo, religię (w szczególności kwestię bid’a oraz dżihadu), władców islamskich, historię, zasady i źródła prawa szariatu oraz inne fragmenty jego filozofii. W ostatniej części autor analizuje wpływ myśli Ibn Tajmijji na historyczne i współczesne radykalne i ekstremistyczne organizacje i ruchy islamskie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.

Date issued:

2020

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121553   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-17-8

DOI:

10.34616/ae.2020.19.101.114

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Erasmiana. 2020, 19 s. 101-114

Is part of:

Acta Erasmiana. 2020, 19

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 7, 2022

In our library since:

Feb 2, 2021

Number of object content hits:

281

Number of object content views in PDF format

291

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132158

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information