Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoria władzy w myśli politycznej Louisa de Bonalda

Creator:

Chrząszcz, Bartosz

ORCID:

0000-0001-8344-0420

Subject and Keywords:

tradycjonalizm   Rewolucja Francuska (1789-1799)   kontrrewolucja   władza

Abstract:

Louis Gabriel Ambroise de Bonald zaliczany jest obok Josepha de Maistre'a do największych przedstawicieli tradycjonalizmu, doktryny krytykującej rewolucję francuską i akcentującej boską ingerencję w porządek społeczny. Z perspektywy filozoficznej, głębia jego spostrzeżeń pozwala uznać tego myśliciela za największego „Doktora Kontrrewolucji”, ustępującego jednak wspomnianemu de Maistre'owi pod względem kunsztu pisarskiego. Francuski myśliciel poświęcił wiele uwagi szczegółowemu rozważeniu zagadnień związanych z teorią władzy, ładu społecznego oraz sytuacji społeczno-politycznej po roku 1789. Analiza jego rozważań pozwala na gruntowne poznanie doktryny, z którą bywa łączony, ale również historii Francji opowiadanej przez zwolennika monarchii i zagorzałego obrońcę porządku zbudowanego na wartościach katolickich. Niniejszy artykuł służył będzie przedstawieniu fundamentalnych poglądów Louisa de Bonalda w zakresie wskazanej problematyki, wykazania ich wagi dla dyskursu zachowawczego oraz zarysowaniu przesłania, które konserwatysta ten po sobie pozostawił. Dostrzeżenie ustalonych prawidłowości sprzyja z kolei określeniu oryginalności bonaldowskiej myśli na tle innych wybitnych przedstawicieli tradycjonalizmu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.

Date issued:

2020

Identifier:

ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-17-8

DOI:

10.34616/ae.2020.19.50.71

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Erasmiana. 2020, 19 s. 50-71

Is part of:

Acta Erasmiana. 2020, 19

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal