Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stanowisko religii wobec samobójstwa

Creator:

Mencel, Patrycja

ORCID:

0000-0001-9560-4410

Subject and Keywords:

samobójstwo   autodestrukcja   śmierć   religia

Abstract:

Samobójstwo jest zjawiskiem stanowiącym od wielu stuleci poważny problem społeczny. Śmierć samobójcza stanowi tragedię dla bliskich, przyjaciół, znajomych, ale także społeczeństwa. Zjawisko ma bowiem wyraźnie społeczny wymiar. Dane statystyczne wskazują na szeroki zakres problemu. Oficjalne statystyki odnotowują rocznie na terenie kraju ok. 6 tysięcy zamachów samobójczych, które kończą się zgonem . Pomimo innowacyjnych metod wykrywania, a także leczenia zaburzeń psychicznych, dostępności do lekarzy specjalistów, rozwoju nauki oraz znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, odsetek ludzi targających się na własne życie wzrasta. Biorąc pod uwagę wieloczynnikowe uwarunkowania samobójstw zaznaczyć należy, że zjawisko jest przedmiotem badań wymagających bieżącej aktualizacji. Współczesny stosunek do odebrania sobie życia jest obszarem zainteresowań wielu dziedzin nauki tj. psychologii, psychiatrii, kryminologii, suicydologii, a także religii. Poglądy religii na samobójstwo nie są jednolite. Ryzyko zachowań autodestrukcyjnych uzależnione jest między innymi od wyznawanej przez jednostkę religii i związanych z nią wzorców zachowań. Autorka tekstu wskazuje teoretyczne aspekty zjawiska oraz poglądy wybranych religii wobec zachowań samobójczych jednostek.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.

Date issued:

2020

Identifier:

ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-17-8

DOI:

10.34616/ae.2020.19.36.49

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Erasmiana. 2020, 19 s. 36-49

Is part of:

Acta Erasmiana. 2020, 19

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal