Object

Title: Appealing against decisions under the procedure of the art. 598¹⁵ of the Code of Civil Procedure (CCP) ; Zaskarżanie postanowień wydanych w trybie art. 598¹⁵ k.p.c.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Appealing against decisions under the procedure of the art. 598¹⁵ of the Code of Civil Procedure (CCP)  
Zaskarżanie postanowień wydanych w trybie art. 598¹⁵ k.p.c.

Alternative title:

Appealing against decisions under the procedure of the art. 598¹⁵ of the Code of Civil Procedure (CCP)

Creator:

Kamieński, Grzegorz

ORCID:

0000-0002-1278-7950

Subject and Keywords:

ordinary remains   Code of Civil Procedure   appeal   complains  
zwyczajne środki odwoławcze   kodeks postępowania cywilnego   apelacja   zażalenia (postępowanie cywilne)

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The author analyzes the issues related to the appeal against decisions issued under art. 598¹⁵ of the Code of Civil Procedure. On the basis of the discussed provision, the court may issue a decision threatening the person, under whose care the child remains, with an order to pay a specified sum of money to the person authorized to contact the child for each violation of an obligation resulting from the decision or settlement. Similarly, the court may issue decision threatening the person authorized to contact the child (or a person forbidden to contact with the child) with on order to pay a sum of money to the person under whose care the child remains for each violation of an obligation resulting from the judgment or settlement. Complaining in this respect is a controversial issue in the doctrine and judicature.  

Autor analizuje kwestie związane z zaskarżeniem postanowień wydanych w trybie art. 598¹⁵ k.p.c. Na podstawie omawianego przepisu sąd może wydać postanowienie, w którym zagrozi osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje, nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku wynikającego z orzeczenia albo ugody. Podobnie sąd może wydać postanowienie, w którym zagrozi osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem (albo osobie, której zabroniono kontaktu z dzieckiem) nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, za każde naruszenie obowiązku wynikającego z orzeczenia albo ugody. Zaskarżanie postanowień w tym zakresie jest kwestią sporną w doktrynie i judykaturze.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123610   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.327.346

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

3 255

Number of object content views in PDF format

3256

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131348

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information