Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Creator:

Kurzawa, Angelika

ORCID:

0000-0003-3338-3848

Subject and Keywords:

ubezpieczenie zdrowotne   wykład   dzieło   umowa o świadczenie usług

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Pojawiający się w orzecznictwie sądów administracyjnych problem podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umów o przygotowanie i przeprowadzenie wykładu pokazuje, że w praktyce strony często kwalifikują tego rodzaju umowy jako umowy o dzieło i tym samym starają się uniknąć odprowadzania obligatoryjnych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonując analizy tego zagadnienia, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii, a mianowicie na wolę stron zawierających umowę, zasadę swobody umów, istotę dzieła, charakterystyczne cechy umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jak również relacje między wykładem a utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Rozważania w tym zakresie prowadzą do wniosku, że nie można wykluczyć umowy o przygotowanie i przeprowadzenie wykładu, spełniającej cechy umowy o dzieło, dlatego też należy badać każdą z umów indywidualnie. Większość z nich jednak spełnia kryteria umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, która stanowi tytuł do objęcia wykonawcy obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.223.237

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal