Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

System prawa cywilnego Republiki Korei – zarys zagadnień

Alternative title:

The Civil Law system of the Republic of Korea – an outline of lecture

Creator:

Mielewczyk, Dominik Damian

ORCID:

0000-0001-8887-2249

Subject and Keywords:

prawo koreańskie   prawo japońskie   studia azjatyckie   Azja Wschodnia   wprowadzenie   prawo kolonialne   prawo zwyczajowe   zachodnia myśl legislacyjna   dziedzictwo azjatyckie   prawo europejskie

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Niniejszy artykuł naukowy obejmuje zarys najistotniejszych zagadnień z dziedziny koreańskiego systemu prawa cywilnego. Autor niniejszej pracy przeanalizował oraz wyselekcjonował znaczną część dorobku obcej literatury. Praca uwzględnia niezbędny kontekst historyczny Republiki Korei. Uwaga została również skupiona na specyficznych warunkach, w jakich rozwijało się prawo koreańskie, oraz na wpływach obcych systemów prawnych na kształtowanie się koreańskiej myśli prawa cywilnego. Koncentracja wokół przedmiotowej tematyki uwzględnia także wyróżnienie najistotniejszych aktów prawna cywilnego. Opracowanie stanowi swego rodzaju wprowadzenie i ważny wkład w rozwój przyszłych badań. Jest próbą dokładniejszego zrozumienia koreańskiego porządku prawnego, który wykazuje istnienie wielu podobieństw i zależności względem europejskich systemów prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.113.126

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal