Object

Title: The banality of evil as a problem of moral responsibility in legal discourse ; Banalność zła jako problem moralnej odpowiedzialności w dyskursie prawniczym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The banality of evil as a problem of moral responsibility in legal discourse  
Banalność zła jako problem moralnej odpowiedzialności w dyskursie prawniczym

Creator:

Kaczmarek, Przemysław

ORCID:

0000-0002-3436-4043

Subject and Keywords:

banality of evil   responsibility in law   professional role   lawyer  
banalność zła   odpowiedzialność w prawie   rola zawodowa   prawnik

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

The purpose of this article is an attempt to adapt the thesis about the banality of evil to considerations on responsibility in law. I intend to accomplish this task in three stages. The first stage is reconstructive. Its purpose is to present the evolution of Hannah Arendt’s views on the sources of evil. Then, referring to the literature on the subject, I will present comments to the thesis about the banality of evil. This constructive task will aim to show two aspects of the banality of evil. The first concerns human attitudes, and the second — the functioning of the law. In the latter step, these approaches will refer to two problems. The first focuses on the attitude of lawyers in the processes of legal interpretation. The second problem concerns the shaping of the concept of responsibility in law. The indicated reference is the central point of consideration for the adaptation task. In carrying out the research task formulated in this way, I assume that the thesis of the banality of evil is historical. This means that it changes and evolves in socio-institutional practices. Iassume the potential usefulness of the claim of evil banality for legal reflection on the law. Positive verification of this hypothesis sets the argumentation line of the presented article.  
Celem niniejszego artykułu jest próba adaptacji tezy o banalności zła do rozważań nad odpowiedzialnością moralną w prawie. Tak postawione zadanie zamierzam zrealizować w trzech etapach. Najpierw dokonam zadania o charakterze rekonstrukcyjnym. Jego celem jest przedstawienie ewolucji poglądów Hannah Arendt na temat źródeł zła. Następnie, odwołując się do literatury przedmiotu, przedstawię komentarze do tezy o banalności zła. To zadanie o charakterze konstruk-cyjnym będzie zmierzało do ukazania dwóch aspektów banalności zła. Pierwszy z nich dotyczy postawy człowieka, a drugi — funkcjonowania prawa. W ostatnim kroku ujęcia te odniosę do dwóch problemów. Pierwszy z nich koncentruje się na postawie prawników w procesie interpretacyjnym, natomiast drugi dotyczy kształtowania przez instytucje prawne pojęcia odpowiedzialności. Wskazane odniesienie jest centralnym punktem rozważań z punktu widzenia postawionego zadania adaptacyjnego.Realizując tak sformułowane zadanie badawcze, przyjmuję, że myśl o banalności zła ma charakter historyczny. Oznacza to, że badana myśl zmienia się i ewoluuje w praktykach społeczno-instytucjonalnych. Zakłada to potencjalną użyteczność twierdzenia o banalności zła dla prawniczej refleksji nad prawem. Pozytywna weryfikacja tej hipotezy wyznacza linię argumentacyjną prezentowanego artykułu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:120771

DOI:

10.19195/2300-7249.42.2.8

Source:

PAd P 101182 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4006, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 2, s. 145-162

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Oct 11, 2021

In our library since:

Jan 26, 2021

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

13

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131252

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information