Object

Title: Artificial intelligence and singularity in the process of applying law ; Artificial intelligence i singularity w procesie stosowania prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Artificial intelligence and singularity in the process of applying law  
Artificial intelligence i singularity w procesie stosowania prawa

Alternative title:

Artificial intelligence and singularity in the process of applying law

Creator:

Zienowicz, Tomasz A.

Subject and Keywords:

artificial intelligence   applying law   algorithmic analysis of evidence   defining values   abstract dialectical frames  
sztuczna inteligencja   stosowanie prawa   algorytmiczna analiza dowodów   definiowanie wartości   abstrakcyjne ramy dialektyczne

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

There is no question that certain elements of information and communications technology entered the Polish system of law and other legal systems of European countries. In Poland, it is worth mentioning regulations of the act of 5.9.2016, on trust services and electronic identification. This act is to serve the implementation of the regulation of the European Parliament and the Council no 910/2014 of 23.7.2014, regarding electronic identification on external market and amending directive 1999/93/EC. A question arises: are we going into uncharted territory, which is application of artificial intelligence in the process of law, and maybe in the future also making law, or is the abovementioned amendment the first step towards that direction, or may be one in the future?  
Niewątpliwie pewne elementy rewolucji teleinformatycznej czy tez informatycznej wkraczają w polski system prawa oraz w systemy prawne państw europejskich. Na polskim gruncie uwagę skupiają regulacje ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Akt ten ma służyć implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE. Rodzi się tu oczywiste pytanie: czy idziemy w nieznane, jakim jest zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie stosowania, a może w przyszłości także stanowienia prawa oraz czy ww. nowelizacja jest lub może okazać się pierwszym krokiem na tej drodze?

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:120392

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2019, 2 s. 25-34

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 3, 2021

In our library since:

Jan 21, 2021

Number of object content hits:

45

Number of object content views in PDF format

45

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/130939

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information