Object

Title: The possibility to hold an entity liable for an accident of an autonomous vehicle and the concept of creating a national car insurance fund as a form of reimbursement of costs ; Możliwości obciążenia odpowiedzialnością za wypadek pojazdu autonomicznego a koncepcja stworzenia krajowego funduszu ubezpieczeń komunikacyjnych jako forma refundacji kosztów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The possibility to hold an entity liable for an accident of an autonomous vehicle and the concept of creating a national car insurance fund as a form of reimbursement of costs  
Możliwości obciążenia odpowiedzialnością za wypadek pojazdu autonomicznego a koncepcja stworzenia krajowego funduszu ubezpieczeń komunikacyjnych jako forma refundacji kosztów

Alternative title:

The possibility to hold an entity liable for an accident of an autonomous vehicle and the concept of creating a national car insurance fund as a form of reimbursement of costs

Creator:

Domagała, Mikołaj

ORCID:

0000-0001-7207-1009

Subject and Keywords:

autonomous vehicle   civil liability   car insurance fund  
pojazd autonomiczny   odpowiedzialność   fundusz ubezpieczeń komunikacyjnych

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The subject of this article is the analysis of the possibility of creating a national car insurance fund financed from contributions paid by entities using autonomous vehicles. Simultaneously, the fund would be a form of reimbursement of costs, and people who suffered damage as a result of an incident, in order to obtain compensation for the injury or property damage, could turn directly to the fund. At the same time, the author presents possibilities of holding individual entities liable at civil law for the damage resulting from a car accident caused by an autonomous vehicle.  

Przedmiot niniejszego artykułu stanowi analiza możliwości stworzenia krajowego funduszu ubezpieczeń komunikacyjnych finansowanego ze składek opłacanych przez podmioty korzystające z pojazdów autonomicznych. Fundusz zarazem stanowiłby formę refundacji kosztów, a osoby, które odniosłyby szkody w wyniku zdarzenia, chcąc uzyskać rekompensatę z tytułu powstałych obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia, mogłyby zwracać się bezpośrednio do funduszu. Zarazem autor prezentuje możliwości obciążenia poszczególnych podmiotów odpowiedzialnością cywilną za szkodę wynikłą na skutek wypadku samochodowego spowodowanego przez pojazd autonomiczny.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:120387   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2019, 3 s. 17-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Jan 21, 2021

Number of object content hits:

377

Number of object content views in PDF format

377

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/130247

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information