Object

Title: Issues regarding the so-called additional remuneration particularly including the concept and types of audiovisual work and the role of organizing corporate management based on the Union of Audiovisual Authors and Producers (ZAPA) ; Problematyka tzw. dodatkowego wynagrodzenia ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia i rodzajów utworu audiowizualnego oraz roli organizacji zbiorowego zarządzania na przykładzie Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Issues regarding the so-called additional remuneration particularly including the concept and types of audiovisual work and the role of organizing corporate management based on the Union of Audiovisual Authors and Producers (ZAPA)  
Problematyka tzw. dodatkowego wynagrodzenia ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia i rodzajów utworu audiowizualnego oraz roli organizacji zbiorowego zarządzania na przykładzie Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych

Alternative title:

Issues regarding the so-called additional remuneration particularly including the concept and types of audiovisual work and the role of organizing corporate management based on the Union of Audiovisual Authors and Producers (ZAPA)

Creator:

Krzak, Wiktoria

Subject and Keywords:

additional renumeration   royalties   audiovisual work   corporate management organization   remunerationtable   ZAPA  
wynagrodzenie dodatkowe   tantiema   utwór audiowizualny   organizacja zbiorowego zarządzania   ZAPA   tabele wynagrodzeń

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

In the paper the author presents the issue of additional renumeration for co-creators and performers due to the use of their audiovisual creation. This law has a fundamental meaning for film co-creators, because it gives them inalienable renumeration rights for making a creative contribution of an audiovisual work, despite transferring its rights to a producer. Furthermore, this institution is an expression of equal treatment of co-creators. The term of audiovisual creation and its forms and the role of corporate management organization in distributing renumeration have been viewed with special care. The author tries to evaluate this role based on the activity of the Union of Audiovisual Authors and Producers (ZAPA).  

W niniejszym opracowaniu autorka przedstawia problematykę instytucji tzw. dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego dla współtwórców i artystów wykonawców z tytułu korzystania z utworu audiowizualnego. Jest to unormowanie mające fundamentalne znaczenie dla twórców filmowych, gdyż przyznaje im niezbywalne prawo do wynagrodzenia za włożenie wkładu twórczego w powstanie dzieła audiowizualnego, pomimo przeniesienia praw do danego wkładu utworu na producenta. Ponadto instytucja ta stanowi wyraz równego traktowania twórców. Szczególnej analizie zostaje poddane pojęcie utworu audiowizualnego oraz jego rodzajów, a także roli organizacji zbiorowego zarządzania w repartycji wspomnianego wynagrodzenia. Autorka stara się ocenić ich rolę na przykładzie działalności ZAPA.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119572   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2019, 4 s. 14-20

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Jan 19, 2021

Number of object content hits:

262

Number of object content views in PDF format

264

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/130071

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information