Object

Title: The Eastern Partnership — the Polish platform for integration

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Eastern Partnership — the Polish platform for integration

Alternative title:

Partnerstwo Wschodnie — polska platforma integracji

Creator:

Siekiera, Joanna

ORCID:

0000-0003-0125-9121

Subject and Keywords:

Eastern Partnership   Polish foreign affairs   Polish Presidency   policy towards the East   Eastern Europe  
Partnerstwo Wschodnie   polska polityka zagraniczna   polska prezydencja   polityka względem Wschodu   Europa Wschodnia

Abstract:

The Eastern Partnership is an offi cial programme of the European Union within the eastern strategy according to the European Neighbourhood Policy. Eastern European states, including Caucasus, can count on Brussels’ support in enforcing far-reaching reforms, regardless of their will to become EU members.Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine are the six states which participate in this very ambitious endeavour. The basis of cooperation is not legally binding; it is comprised of soft law acts. Thus, expected transition to well-prosperous, democratic states ruled by law might be achieved in a more convenient way, in rate and scope appropriate for single partners.Poland is very proud of its friendly, stable, and trust-based relations within the region. Warsaw became a role model for those six states. The initiative came from the Polish Minister of Foreign Affairs, Radosław Sikorski. Year by year, the programme has been extended. The Polish Presidency in the Council of the European Union in 2011 made the EaP the fl agship initiative.Due to Poland’s vital input the Eastern Partnership is considered to have achieved success in both political and economic dimensions. With the aid of the Western democratic states, the Eastern countries are able to accomplish stability, security and welfare.  

Partnerstwo Wschodnie jest oficjalnym programem Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Państwa Europy Wschodniej oraz Kaukaz mogą liczyć na daleko idącą pomoc z Brukseli, bez względu na akcesję do tejże organizacji. Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina to sześć państw, które uczestniczą w tym ambitnym staraniu. Podstawą kooperacji są jednak akty niewiążące (soft law). Dzięki temu, oczekiwana przemiana w dobrze prosperujące, demokratyczne państwa prawa może być osiągnięta w dogodny sposób, w tempie i zasięgu odpowiednim dla każdego partnera. Polska jest bardzo dumna ze swoich przyjaznych, stabilnych i opartych na zaufaniu stosunków w regionie. Warszawa stała się wzorcem dla omawianych sześciu państw. Inicjatywa wyszła od polskiego Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Z roku na rok program rozkwitał. Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. uczyniła z Partnerstwa Wschodniego flagową inicjatywę. Dzięki ogromnemu wkładowi Polski partnerstwo osiąga sukcesy zarówno na poziomie politycznym, jak i ekonomicznym. Z pomocą Zachodnich demokracji, państwa ze Wschodu są w stanie osiągnąć stabilność, bezpieczeństwo i dobrobyt.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Klat-Wertelecka, Lidia (1967-2017). Red.

Date issued:

2014

Date copyrighted:

2014

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119479   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng   ger

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3576. Prawo, ISSN 0524-4544, 2014, 316, nr 1, s. 151-161

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2022

In our library since:

Jan 15, 2021

Number of object content hits:

15

Number of object content views in PDF format

19

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129988

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information