Object

Title: Burnout syndrome in public administration ; Syndrom wypalenia zawodowego w administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Burnout syndrome in public administration  
Syndrom wypalenia zawodowego w administracji publicznej

Creator:

Tabernacka, Magdalena

ORCID:

0000-0002-5921-7154

Subject and Keywords:

burnout   public administration   public officers   structures of public administration   employment relationships in public administration  
wypalenie zawodowe   administracja publiczna   pracownicy i urzędnicy administracji publicznej   struktury administracji publicznej   stosunki pracownicze w administracji publicznej

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Occupational burnout is a state experienced by an employee in the domain of their psyche, somatics and social interactions. This phenomenon has a huge impact on the functioning of the structure in which this person is employed. In the case of employment in public administration institutions, the occurrence of the burnout syndrome is conditioned by specific factors having to do with the organizational and workplace culture-related conditions within a given institution, as well as systemic and organizational foundations of the administrative structure itself. The burnout syndrome in public administration officials and employees occurs at a similar frequency as in the entire working population; however, for those employed in aid-providing institutions, the risk is notably higher. As for the remedies, a major role is played by supervision and appropriate organizational climate that provides support and respect for other-than-professional areas of social functioning of an employee or a public administration official.  

Wypalenie zawodowe jest stanem odczuwanym przez pracownika w sferze jego psychiki, somatyki i funkcjonowania społecznego. Zjawisko to ma ogromy wpływ na funkcjonowanie struktury, w której jest zatrudniona dana osoba. W przypadku zatrudnienia w instytucjach administracji publicznej wystąpienie tego syndromu warunkowane jest zarówno swoistymi czynnikami związanymi z organizacją i kulturą pracy w danej strukturze administracji publicznej, jak i założeniami ustrojowymi i organizacyjnymi funkcjonowania danej struktury. Syndrom wypalenia zawodowego u pracowników i urzędników administracji publicznej występuje z podobną częstotliwością jak u całej pracującej populacji, jednak w przypadku osób zatrudnionych w strukturach niosących pomoc jego ryzyko jest wyraźnie większe. Wśród remediów na to zjawisko istotną rolę odgrywa superwizja oraz szczególny klimat organizacyjny oferujący wsparcie i poszanowanie innych niż zawodowe sfer funkcjonowania społecznego pracownika bądź urzędnika administracji publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119167   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.26

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 403-419

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2023

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

507

Number of object content views in PDF format

526

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129797

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information