Obiekt

Tytuł: On certain philosophical categories in the administrative and legal output of professor Jan Boć ; O niektórych kategoriach filozoficznych w twórczości administracyjnoprawnej profesora Jana Bocia

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

On certain philosophical categories in the administrative and legal output of professor Jan Boć  
O niektórych kategoriach filozoficznych w twórczości administracyjnoprawnej profesora Jana Bocia

Autor:

Szadok-Bratuń, Aleksandra   Bratuń, Marek

ORCID:

0000-0002-7720-4461   0000-0001-8897-216X

Temat i słowa kluczowe:

administrative law   axiology   value   autonomy   heteronomy   ethical relativism   ethical naturalism   citizen   Boć, Jan (1939-2017)  
Boć, Jan (1939-2017)   prawo administracyjne   aksjologia   wartość   autonomia   heteronomia   etyczny relatywizm   etyczny naturalizm   obywatel

Opis:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstrakt:

The authors of this article analyze selected philosophical categories contained in administrative and legal publications by professor Jan Boć. In this way they want to focus the reader’s attention on the presence of philosophical reflection in the works of a representative of the Wrocław school of cameralistics. The basis for the considerations are the following texts by the professor: monographs entitled Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji Citizen against the interference of modern administration and Gmina w Belgii Commune in Belgium, the author’s entries contained in the legal dictionary of difficult words, as well as the article entitled “Normatywizacja wartościw prawie administracyjnym” Normativization of values in administrative law co-authored with Piotr Lisowski.The article begins with a reminder of basic facts from the biography of professor Jan Boć.Then, the concept of a “citizen” is examined, analyzed in the historiosophical and administrative-legal contexts. The following categories of philosophy, considered in the comparative aspect, are discussed: “autonomy”, “heteronomy”, “ethical naturalism”, “ethical relativism”, “value” and “axiology”.In the conclusion of their investigations, the authors emphasize the objective praise of the axiormormality of professor Jan Boć that appears in his studies, as well as of the very high level of their substantiveness, originality and constant, deepened philosophical reflection. In a special way they highlight the fact that the relationship between philosophical thinking and administrative law was a valuable asset of the legal culture of Jan Boć.  
Autorzy artykułu analizują wybrane kategorie filozoficzne w twórczości administracyj-noprawnej profesora Jana Bocia. Chcą zwrócić uwagę czytelnika na obecność refleksji filozoficznej w pracach przedstawiciela wrocławskiej szkoły kameralistyki. Podstawą rozważań są następujące teksty profesora: monografie Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Gmina w Belgii, hasła autorskie zawarte w Prawniczym słowniku wyrazów trudnych oraz artykuł Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym (współautor: P. Lisowski). Artykuł rozpoczyna się od przypomnienia podstawowych faktów z życiorysu profesora Jana Bocia. Następnie poddane badaniu zostało pojęcie „obywatela”, analizowane w kontekście historiozoficznym i administracyjnoprawnym. Kolejne kategorie filozoficzne, rozpatrywane w aspekcie porównawczym, to: „autonomia”, „heteronomia”, „naturalizm etyczny”, „relatywizm etyczny”, „wartość” i „aksjologia”. W podsumowaniu swoich analiz autorzy podkreślają obiektywną pochwałę aksjonormatywności profesora Jana Bocia, która pojawia się w jego badaniach, a także bardzo wysoki poziom ich merytoryczności, oryginalności i ciągłej, pogłębionej refleksji filozoficznej. W szczególny sposób podkreślają, że związek myślenia filozoficznego z myśleniem administracyjnym był cenną wartością kultury prawniczej Jana Bocia.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy. Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119166

DOI:

10.19195/0524-4544.327.25

Źródło:

PAd P 101182 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 385-401

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 sie 2021

Data dodania obiektu:

7 sty 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129796

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji