Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O niektórych kategoriach filozoficznych w twórczości administracyjnoprawnej profesora Jana Bocia

Creator:

Szadok-Bratuń, Aleksandra   Bratuń, Marek

ORCID:

0000-0002-7720-4461   0000-0001-8897-216X

Subject and Keywords:

Boć, Jan (1939-2017)   prawo administracyjne   aksjologia   wartość   autonomia   heteronomia   etyczny relatywizm   etyczny naturalizm   obywatel

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Autorzy artykułu analizują wybrane kategorie filozoficzne w twórczości administracyj-noprawnej profesora Jana Bocia. Chcą zwrócić uwagę czytelnika na obecność refleksji filozoficznej w pracach przedstawiciela wrocławskiej szkoły kameralistyki. Podstawą rozważań są następujące teksty profesora: monografie Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Gmina w Belgii, hasła autorskie zawarte w Prawniczym słowniku wyrazów trudnych oraz artykuł Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym (współautor: P. Lisowski). Artykuł rozpoczyna się od przypomnienia podstawowych faktów z życiorysu profesora Jana Bocia. Następnie poddane badaniu zostało pojęcie „obywatela”, analizowane w kontekście historiozoficznym i administracyjnoprawnym. Kolejne kategorie filozoficzne, rozpatrywane w aspekcie porównawczym, to: „autonomia”, „heteronomia”, „naturalizm etyczny”, „relatywizm etyczny”, „wartość” i „aksjologia”. W podsumowaniu swoich analiz autorzy podkreślają obiektywną pochwałę aksjonormatywności profesora Jana Bocia, która pojawia się w jego badaniach, a także bardzo wysoki poziom ich merytoryczności, oryginalności i ciągłej, pogłębionej refleksji filozoficznej. W szczególny sposób podkreślają, że związek myślenia filozoficznego z myśleniem administracyjnym był cenną wartością kultury prawniczej Jana Bocia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.25

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 385-401

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg