Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Definiowanie pojęć w prawie podatkowym a ustalenie nowego innego znaczenia danego określenia

Creator:

Borszowski, Paweł

ORCID:

0000-0003-3570-2101

Subject and Keywords:

definicje legalne w prawie podatkowym   determinanty tworzenia definicji legalnych   nowe znaczenie terminu

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

W artykule poddano analizie jedną z podstaw defi niowania pojęć w prawie podatkowym — ustalenie nowego znaczenia terminu. Autor wskazuje, że ustawodawca podatkowy, formułując defi nicje legalne oparte na wskazaniu nowego znaczenia, nie korzysta z determinantów. W artykule wskazano determinanty pierwszego i drugiego stopnia dla formułowania tych definicji

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.23

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 353-362

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg