Object

Title: Province Marshal as a tax authority ; Marszałek województwa jako organ podatkowy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Province Marshal as a tax authority  
Marszałek województwa jako organ podatkowy

Creator:

Ofiarski, Zbigniew

ORCID:

0000-0003-1675-933X

Subject and Keywords:

local government   Province Marshal   tax authority   charges   product charges  
samorząd terytorialny   marszałek województwa   organ podatkowy   opłaty   opłaty produktowe

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

The Province Marshal voivodeship marshal does not hold the status of an authority in local government units. The Province Marshal serves only as the chairman of the province government, that is, the executive body of the local government of the province. From the perspective of the law on public levies, and in particular the law regulating the size and collection of public levies, the Province Marshal is a tax authority or at least a body which has the authority of a tax authority. As a result of introducing further public dues into the Polish system of public levies, in particular dues related to activities that have negative environmental impact, the scope of the Province Marshal’s role in assessing and levying of such dues has become more significant. The role of a Province Marshal is not limited only to the assessment and collection procedures, but also to other tasks, such as gathering of information, keeping of records and drawing up of reports.  

Marszałek województwa nie jest organem województwa — jednostki samorządu tery-torialnego. Marszałek województwa pełni funkcję przewodniczącego zarządu województwa — kolegialnego organu wykonawczego województwa. W prawie o daninach publicznych marszałek województwa jest organem podatkowym, a przynajmniej organem, któremu przysługują upraw-nienia organu podatkowego. W rezultacie wprowadzania kolejnych opłat publicznych do polskiego systemu danin publicznych, w szczególności opłat związanych z działaniami, które negatywnie oddziałują na środowisko, rola marszałka województwa w dziedzinie ustalania i pobierania tych opłat stała się bardziej istotna. Rola marszałka województwa nie ogranicza się tylko do wymiaru i poboru opłat, ale także do wykonywania innych zadań, takich jak prowadzenie ewidencji, gromadzenie dokumentów, zawieranie porozumień, przyjmowanie sprawozdań i raportów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119151   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.10

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 175-192

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 22, 2023

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

218

Number of object content views in PDF format

218

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129780

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Marszałek województwa jako organ podatkowy Jun 22, 2023

This page uses 'cookies'. More information