Obiekt

Tytuł: Evolution of the legal status of the Boards of Regional Accounting Chambers ; Ewolucja pozycji prawnej kolegium regionalnej izby obrachunkowej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Evolution of the legal status of the Boards of Regional Accounting Chambers  
Ewolucja pozycji prawnej kolegium regionalnej izby obrachunkowej

Autor:

Ofiarska, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-5311-0201

Temat i słowa kluczowe:

local government   regional accounting chamber   supervision   financial issues   opinions  
samorząd terytorialny   regionalna izba obrachunkowa   nadzór   sprawy budżetowe   opinie

Opis:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstrakt:

Regional Accounting Chambers, established in 1992 and operating since 1993, are a supervisory body that serve as a regulator of local government units with regard to financial matters. Over the 25-year period, the scope of the Chamber’s duties and tasks has been continuously expanded. This fact has significantly affected the legal status of the Board of the Chamber, which is the only body managed by the Chairman of the Chamber. The legal status of the Board of the Chamber is defined by formal statutory requirements set for candidates aspiring to be members of the Board, the competition procedure in force and the fact that they are appointed by the Prime Minister at the request of the Chamber’s Chairman. Members of the Chamber’s Board enjoy legal protection as public officers when it comes to the tasks executed, though they are independent with regard to supervisory and control functions. The abovementioned statutory privileges should affect positively the judicial and consultative practice of the Boards of Regional Accounting Chambers.  
Regionalne izby obrachunkowe, ustanowione w 1992 roku i funkcjonujące od 1993 roku, są organami kontroli gospodarki fi nansowej gmin, związków międzygminnych, innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych oraz organami nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych. W ciągu ostatnich 25 lat funkcjonowania zakres funkcji i zadań r.i.o. był stale poszerzany. Okoliczność ta znacząco wpłynęła na status prawny kolegium r.i.o., które jest jedynym organem r.i.o. kierowanym przez prezesa r.i.o. Status prawny kolegium r.i.o. określają wymagania adresowane do kandydatów przewidzianych do objęcia funkcji w kolegium, obowiązująca procedura konkursowa oraz fakt, że członkowie kolegium są powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek prezesa r.i.o. Członkowie kolegium r.i.o. korzystają z ochrony prawnej jako funkcjonariusze publiczni w zakresie realizowanych zadań, przy czym są niezależni w zakresie funkcji nadzorczych i kontrolnych. Powyższe ustawowe przywileje powinny wpłynąć pozytywnie na praktykę sądową i konsultacyjną kolegiów r.i.o.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy. Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119150

DOI:

10.19195/0524-4544.327.9

Źródło:

PAd P 101182 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 155-173

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 sie 2021

Data dodania obiektu:

7 sty 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

83

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

83

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129779

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji