Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ewolucja pozycji prawnej kolegium regionalnej izby obrachunkowej

Creator:

Ofiarska, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-5311-0201

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny   regionalna izba obrachunkowa   nadzór   sprawy budżetowe   opinie

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Regionalne izby obrachunkowe, ustanowione w 1992 roku i funkcjonujące od 1993 roku, są organami kontroli gospodarki fi nansowej gmin, związków międzygminnych, innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych oraz organami nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych. W ciągu ostatnich 25 lat funkcjonowania zakres funkcji i zadań r.i.o. był stale poszerzany. Okoliczność ta znacząco wpłynęła na status prawny kolegium r.i.o., które jest jedynym organem r.i.o. kierowanym przez prezesa r.i.o. Status prawny kolegium r.i.o. określają wymagania adresowane do kandydatów przewidzianych do objęcia funkcji w kolegium, obowiązująca procedura konkursowa oraz fakt, że członkowie kolegium są powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek prezesa r.i.o. Członkowie kolegium r.i.o. korzystają z ochrony prawnej jako funkcjonariusze publiczni w zakresie realizowanych zadań, przy czym są niezależni w zakresie funkcji nadzorczych i kontrolnych. Powyższe ustawowe przywileje powinny wpłynąć pozytywnie na praktykę sądową i konsultacyjną kolegiów r.i.o.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.9

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 155-173

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg