Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona urzędników w kodyfikacji karnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego w Polsce w latach 1918–1932

Creator:

Koredczuk, Józef

ORCID:

0000-0002-3471-586X

Subject and Keywords:

były zabór rosyjski   kodeks Tagancewa   nieposłuszeństwo wobec władzy   prawność żądania   urzędnik

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Ochrona urzędników ma na celu potrzebę zapewnienia funkcjonowania państwa będącego dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Szczególnym rodzajem tej ochrony jest ochrona prawnokarna. Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego po 1918 roku, do czasu uchwalenia polskiego kodeksu karnego w 1932 roku, była ona udzielana na podstawie przepisów zawartych w części VI rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 roku (tzw. kodeksu Tagancewa). Nie było to łatwe, gdyż charakteryzowała je zbytnia szczegółowość rozwiązań, co stwarzało problemy z ich stosowaniem w praktyce. Stosowanie tego kodeksu wymagało dostosowania jego starej treści do nowych warunków. Zapewnienie ochrony urzędnikom było jednakże jednym z głównych zadań odradzającego się państwa polskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.7

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 115-127

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg